przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Okaż kulturę, chroń naturę”

 

Do szkół i placówek oświatowych na terenie całego miasta trafiły materiały edukacyjne, które mają pomóc w kształtowaniu świadomości ekologicznej i właściwego stosunku do ochrony przyrody wśród młodych mieszkańców Szczecina. Inicjatorem akcji jest Zakład Usług Komunalnych.

Lasy miejskie Szczecina są bardzo atrakcyjne dla turystów, miłośników przyrody i wszystkich tych, którzy cenią sobie wypoczynek na łonie natury. Ze względów przyrodniczych las stanowi kompendium wiedzy, sam w sobie jest najlepszym środkiem dydaktycznym - można czerpać z niego wiedzę przez cały rok.

Przekazane do szkół foldery „Lasy Miejskie Szczecina” oraz załączony materiał filmowy „Okaż kulturę, chroń naturę” mają na celu promowanie unikatowej przyrody lasów miejskich. Materiał przedstawia między innymi różnorodne gatunki fauny, które można spotkać w naszych lasach. Pokazana w nim została również oferta turystyczna oraz wydarzenia sportowe, edukacyjne i kulturalne organizowane na terenie lasów miejskich.

Dzięki przekazanym materiałom, młodzi mieszkańcy Szczecina otrzymują sporą wiedzy o lesie, a także są uświadamiani, jakie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego powoduje człowiek w skutek niewłaściwego zachowania. Wszystko to pozwala na lepsze poznanie otaczającej nas przyrody, co może się przełożyć na dbałość o stan lokalnego środowiska, a także zachęcić do korzystania z form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Foldery oraz materiały filmowe trafiły do 45 szczecińskich szkół podstawowych oraz do Pałacu Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji.

O filmie

Film pt. „Okaż kulturę, chroń naturę” przedstawia walory przyrodnicze Szczecina, ale również porusza problem dzikich wysypisk śmieci. Swojego głosu użyczył Ksawery Jasieński. 

Głównym założeniem materiału, który powstał na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych, jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zaśmiecania terenów leśnych naszego miasta. Film z jednej strony pokazuje piękno naszego otoczenia - widzimy w nim zarówno prawobrzeżne, jak i lewobrzeżne rejony Szczecina oraz ich walory przyrodnicze. Z drugiej strony, ukazane zostały również m.in. dzikie wysypiska śmieci, które mimo regularnego ich sprzątania wciąż się pojawiają i mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
06.06.2017