przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zaproszenie na konferencję


Mając na uwadze zarówno potrzeby w zakresie realizowania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa i pracę na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu, jak i działania poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierające wychowawczą funkcję przedszkoli, szkół i placówek, 


serdecznie zapraszamy 

dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na konferencję

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach”.

Konferencja odbędzie się 14 listopada 2016 r. od godziny 12.00 do 15.00 

w auli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

ul. Hoża 6


PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników do godziny 12.00

12.00–12.20 Powitanie uczestników 
Bogusława Patalan – Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie 
Janina Rosiak – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Wystąpienia zaproszonych gości
Pani Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Pani Małgorzata Łabuń – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Szczecinie

12.20–12.50 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z autyzmem i z zespołem Aspergera” 
dr n. med. Izabela Gorzkowska – psychiatra dziecięcy
Joanna Agapow (CPP)

12.50–13.10 „Psychologiczno-pedagogiczna sylwetka dziecka słabowidzącego”
Helena Baranowska, Maria Rozwadowska, Beata Kruszel (CPP)

13.10–13.40 „Znaczenie badań słuchu dla sytuacji szkolnej dziecka”
dr n. med. Anna Dąbrowska – audiolog-foniatra, kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
Ewa Kozdrój, Agnieszka Maksymowicz (CPP)

13.40–13.55 „Różne oblicza dysleksji”
Ewa Graczyk-Grelak, Małgorzata Chmura, Walentyna Dziuba (PPP nr 3 w Szczecinie)

PRZERWA KAWOWA

14.10–14.30 „Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce”
Pani Hanna Markowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie

14.30–14.50 „Konstruowanie IPET-ów, praktyczne wskazówki”
Katarzyna Kościucha, Natalia Kwaśniowska (Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie) Marta Tyrakowska (Gimnazjum nr 18 w Szczecinie)

14.50–15.00 „Działania z zakresu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez pracowników Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie”
Beata Kruszel, Joanna Paszkowska-Wójcik (CPP)

Dyskusja i podsumowanie. Zakończenie konferencji.

 

Z wyrazami szacunku
Janina Rosiak 
Dyrektor Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Bogusława Patalan 
Dyrektor CPP w Szczecinie

 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
10.11.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie