Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Zaproszenie na konferencję


Mając na uwadze zarówno potrzeby w zakresie realizowania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa i pracę na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu, jak i działania poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierające wychowawczą funkcję przedszkoli, szkół i placówek, 


serdecznie zapraszamy 

dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na konferencję

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach”.

Konferencja odbędzie się 14 listopada 2016 r. od godziny 12.00 do 15.00 

w auli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

ul. Hoża 6


PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników do godziny 12.00

12.00–12.20 Powitanie uczestników 
Bogusława Patalan – Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie 
Janina Rosiak – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Wystąpienia zaproszonych gości
Pani Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Pani Małgorzata Łabuń – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Szczecinie

12.20–12.50 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z autyzmem i z zespołem Aspergera” 
dr n. med. Izabela Gorzkowska – psychiatra dziecięcy
Joanna Agapow (CPP)

12.50–13.10 „Psychologiczno-pedagogiczna sylwetka dziecka słabowidzącego”
Helena Baranowska, Maria Rozwadowska, Beata Kruszel (CPP)

13.10–13.40 „Znaczenie badań słuchu dla sytuacji szkolnej dziecka”
dr n. med. Anna Dąbrowska – audiolog-foniatra, kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
Ewa Kozdrój, Agnieszka Maksymowicz (CPP)

13.40–13.55 „Różne oblicza dysleksji”
Ewa Graczyk-Grelak, Małgorzata Chmura, Walentyna Dziuba (PPP nr 3 w Szczecinie)

PRZERWA KAWOWA

14.10–14.30 „Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce”
Pani Hanna Markowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie

14.30–14.50 „Konstruowanie IPET-ów, praktyczne wskazówki”
Katarzyna Kościucha, Natalia Kwaśniowska (Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie) Marta Tyrakowska (Gimnazjum nr 18 w Szczecinie)

14.50–15.00 „Działania z zakresu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez pracowników Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie”
Beata Kruszel, Joanna Paszkowska-Wójcik (CPP)

Dyskusja i podsumowanie. Zakończenie konferencji.

 

Z wyrazami szacunku
Janina Rosiak 
Dyrektor Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Bogusława Patalan 
Dyrektor CPP w Szczecinie

 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
10.11.2016