przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny "Bakałamarz"


IV Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny

Bakałamarz


 


ZAPROSZENIE

Szanowni Nauczyciele!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału

w IV Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym Bakałamarz


Nasz konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II - III oraz klasy IV - VI. Jego istotą i przesłaniem jest wspieranie rozwoju umiejętności pięknego pisania. Uczniowie mają więc okazję zaprezentować swoje zdolności piśmiennicze. Chcemy, by nasz konkurs stał się dla uczestników przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą z piórem w ręku. Wierzymy, że wśród uczestników konkursu nie zabraknie Waszej Szkoły, a uczniowie przekonają się o wyższości odręcznego pisania nad komputerowym.

I Cele IV Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego Bakałamarz

 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, estetycznego pisma
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
 • uwrażliwiania na piękno pisma odręcznego
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

II Formy IV Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy, drogą eliminacji wewnątrzszkolnych, otrzymają miano najładniej piszących. Szkoła zgłasza swojego kandydata w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II-III oraz klasy IV-VI
Szkołę może reprezentować jedna osoba w każdej z kategorii wiekowych.
Zadaniem uczniów jest przepisanie tekstu piórem lub piórkiem na papierze z liniaturą jednostronnie. Nie dopuszczamy innych narzędzi piśmienniczych np. pędzelka.
Uczniowie klas II i III piszą na kartce zeszytu w trzy linie formatu A5 jednostronnie.
Kolor atramentu i szerokość stalówki dowolna.
Wymogiem jest, by pierwsza litera tekstu, tzw. inicjał, wykonana była ozdobnie.
Obowiązuje zakaz używania korektora.

III Kryteria oceny prac

 • staranność i płynność pisma
 • dopełnienie kształtów liter
 • estetyka i właściwe połączenia literowe
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego
 • utrzymywanie się w liniaturze
 • poprawność odwzorowania tekstu
 • poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna
 • oryginalność kroju pisma
 • czytelność pisma
 • ogólne walory estetyczne pracy

IV Warunki uczestnictwa w IV Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia szkoły do 2 maja 2016 r. faxem, e-mailem lub na adres naszej placówki. Dane zamieszczone są w nagłówku zaproszenia. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

V Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu w tym zamieszczenie jego pracy wraz z wizerunkiem na internetowej stronie szkoły.
Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Ocena pracy będąca decyzją komisji konkursowej jest ostateczna.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka 
12.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie