Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny "Bakałamarz"


IV Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny

Bakałamarz


 


ZAPROSZENIE

Szanowni Nauczyciele!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału

w IV Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym Bakałamarz


Nasz konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II - III oraz klasy IV - VI. Jego istotą i przesłaniem jest wspieranie rozwoju umiejętności pięknego pisania. Uczniowie mają więc okazję zaprezentować swoje zdolności piśmiennicze. Chcemy, by nasz konkurs stał się dla uczestników przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą z piórem w ręku. Wierzymy, że wśród uczestników konkursu nie zabraknie Waszej Szkoły, a uczniowie przekonają się o wyższości odręcznego pisania nad komputerowym.

I Cele IV Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego Bakałamarz

 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, estetycznego pisma
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
 • uwrażliwiania na piękno pisma odręcznego
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

II Formy IV Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy, drogą eliminacji wewnątrzszkolnych, otrzymają miano najładniej piszących. Szkoła zgłasza swojego kandydata w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II-III oraz klasy IV-VI
Szkołę może reprezentować jedna osoba w każdej z kategorii wiekowych.
Zadaniem uczniów jest przepisanie tekstu piórem lub piórkiem na papierze z liniaturą jednostronnie. Nie dopuszczamy innych narzędzi piśmienniczych np. pędzelka.
Uczniowie klas II i III piszą na kartce zeszytu w trzy linie formatu A5 jednostronnie.
Kolor atramentu i szerokość stalówki dowolna.
Wymogiem jest, by pierwsza litera tekstu, tzw. inicjał, wykonana była ozdobnie.
Obowiązuje zakaz używania korektora.

III Kryteria oceny prac

 • staranność i płynność pisma
 • dopełnienie kształtów liter
 • estetyka i właściwe połączenia literowe
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego
 • utrzymywanie się w liniaturze
 • poprawność odwzorowania tekstu
 • poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna
 • oryginalność kroju pisma
 • czytelność pisma
 • ogólne walory estetyczne pracy

IV Warunki uczestnictwa w IV Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia szkoły do 2 maja 2016 r. faxem, e-mailem lub na adres naszej placówki. Dane zamieszczone są w nagłówku zaproszenia. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

V Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu w tym zamieszczenie jego pracy wraz z wizerunkiem na internetowej stronie szkoły.
Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Ocena pracy będąca decyzją komisji konkursowej jest ostateczna.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka 
12.04.2016

Lista załączników: