przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Forum Dobrych Praktyk

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Serdecznie zapraszam na nieodpłatną formę doskonalenia nauczycieli, jaką jest Forum Dobrych Praktyk pt. Dziecko i uczeń z doświadczeniem traumatycznym - apteczka pierwszej pomocy psychologicznej, które odbędzie się

  • 22 maja br. w godz. 10.00-13.00
  • w Sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego przy ul. Staromłyńskiej 13 w Szczecinie.

Forum Dobrych Praktyk to połączenie wiedzy z doświadczeniem i praktycznym ujęciem tematu pomocy i wsparcia dziecka z doświadczeniem traumy, dlatego szczególnie dedykowane jest:

  • nauczycielom specjalistom, głównie psychologom i pedagogom szkolnym i przedszkolnym,
  • nauczycielom wychowawcom, pracującym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
  • nauczycielom zainteresowanym tematem wsparcia dziecka i nastolatka z doświadczeniem traumatycznym.

Wiedza połączona z praktycznymi narzędziami pracy jest dziś niezbędna, by nauczyciel mógł udzielić pierwszej pomocy psychologicznej i - zgodnie z zapisami prawa oświatowego - wspierać dziecko w stabilizacji, powrocie do bezpieczeństwa i samoregulacji emocjonalnej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali koncertowej i materiałów, które dla Państwa przygotowujemy, obowiązuje rejestracja na wydarzenie pod linkiem: www.bit.ly/ODN-trauma2024

W załączeniu przesyłam plakat i program z prośbą o rozesłanie zaproszenia na wydarzenie do koleżanek i kolegów nauczycieli w Państwa placówce.

Będzie mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w gościnnych progach ZPSM!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kinga Maciaszczyk

Lista załączników:

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
15.05.2024