przejdź do głównej treści strony

Wyobraź sobie studia. ZUT startuje z rekrutacją

10 wydziałów, 42 kierunki, 2559 miejsc. ZUT uruchamia Internetowy System Rekrutacji. Od 18 maja 2020 roku kandydaci na studia, którzy planują podjąć kształcenie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mogą zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym uczelni.

Pusty korytarz rektoratu ZUT

W ofercie edukacyjnej ZUT-u na rok akademicki 2020/2021 znalazły się 42 kierunki studiów. Wśród nich m.in.: architektura, automatyka i robotyka, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, chemical engineering,chłodnictwo i klimatyzacja, ekonomia, elektrotechnika, energetyka, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, czy inżynieria produkcji w przemyśle 4.0. Limit przyjęć na studia stacjonarneI stopnia wynosi 2559 miejsc.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest poprzez Internetowy System Rekrutacji.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie terminy rekrutacji zostały dopasowane do nowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Staraliśmy się wydłużyć je tak, aby 11 sierpnia wszyscy kandydaci po otrzymaniu wyników zegzaminu maturalnego, mieli jeszcze kilka dni na spokojne uzupełnienie swoich danych w Internetowym Systemie Rekrutacji

– powiedział dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT, prorektor ds. studenckich. Szczegółowy harmonogram naboru na studia zostaniepodany na stronie internetowej uczelni na początku czerwca.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Kandydaci, którzy zdecydują się na studiowanie architektury, projektowania architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo będą musieli podejść do sprawdzianu z umiejętności plastycznych. Tu opłata rekrutacyjnawyniesie 150 zł. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich za rekrutację zapłacą 10 zł.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) są pisemne wyniki z egzaminu maturalnego. Na kierunkach - architektura, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczeniazostanie przeprowadzony egzamin wstępny sprawdzający dodatkową wiedzę kandydatów (sprawdzian umiejętności plastycznych - architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, rozmowa kwalifikacyjna - inżynieria produkcji w przemyśle 4.0). Egzamin wstępny,czy rozmowa kwalifikacyjna zostaną przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych (egzamin online). Kandydaci na studia, którzy zgłoszą brak możliwości technicznych do przystąpienia do egzaminu w formie zdalnej, będą mogli podejść do niego w tym samym czasie w formie tradycyjnej, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Szczegółowe informacje nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.zut.edu.pl w zakładce dla kandydata. Wszystkich maturzystów zachęcamy również do śledzenia oficjalnych kont uczelni na Facebooku  www.facebook.com/generacjaZUT oraz Instagramie www.instagram.com/zut_szczecin.

Kandydaci na studia, którzy będą mieli problemy z interpretacją przepisów rekrutacji mogą zwrócić się o pomoc do działu ds. studenckich e-mailowo – rekrutacja@zut.edu.pl lub telefonicznie - 91 449 45 87. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zostaną opublikowane na stronie uczelni w połowie sierpnia. Cały proces rekrutacji oraz harmonogram składania dokumentów na studia uzależnionybędzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Autor:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
18.05.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej