przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dzień Otwarty Szkoły

 


ZAPRASZAMY!

 

Siedem powodów, dla których warto przyjść do Szóstki!

 1. Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów.
 2. Oferujemy wysoki poziom nauczania i doskonale wyposażone pracownie.
 3. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych i egzaminatorów.
 4. Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi – u nas zawsze można liczyć na pomoc.
 5. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań.
 6. Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną.
 7. Tutaj łączymy tradycję i nowoczesność, indywidualizm i uniwersalizm.
 8.  

Profile klas w roku szkolnym 2018/2019

KLASA A – HUMANISTYCZNA

Pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Technoparku Pomerania
Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty dziennikarskie, wykłady US i IPN
 • wycieczki edukacyjne, np. do Warszawy i Krakowa (zwiedzanie radia, telewizji)
 • lekcje prawa
 • Koło Debat Oksfordzkich
 • redagowanie gazetki szkolnej Zbliżenia

Przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych, artystycznych oraz historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, politologii, dziennikarstwa i reklamy.

KLASA B – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)
Pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia doświadczalne z biologii i chemii
 • udział w projekcie Licealista w świecie nauki (zajęcia laboratoryjne)
 • udział w projekcie Mam PUM
 • tematyczne wycieczki edukacyjne (np. ogród dendrologiczny, palmiarnia, oceanarium)
 • udział w wykładach otwartych US, PUM i ZUT.

Przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo), weterynaryjnych i przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia).

KLASA C – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
Pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka, geografia (do wyboru w klasie II)

Zajęcia dodatkowe:

 • udział w wykładach na uczelniach technicznych
 • udział w cyklicznych wykładach Międzyszkolnego Laboratorium Fizycznego
 • dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych uczniów
 • nauczanie obcego języka nowożytnego ukierunkowane na zagadnienia biznesowe
 • zajęcia w Muzeum Geologicznym
 • udział w projekcie Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

Przygotowanie do studiów na kierunkach technicznych (architektura, inżynieria, budownictwo) i informatycznych.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość:

 • przygotowywania się do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • uczestniczenia w projektach, np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, FilozofUS
 • uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta (teatry, kino, wystawy) i udziału w lekcjach teatralnych
 • współtworzenia gazetki szkolnej Zbliżenia
 • uzupełniania i doskonalenia wiedzy w ramach konsultacji nauczycielskich
 • udziału w różnorodnych zajęciach i zawodach sportowych (np. squash, wioślarstwo halowe)
 • aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły (np. Dzień Parlamentu w VI LO, Noc w Liceum)
 • działalności w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego i wolontariatu.


Więcej informacji: http://lo6.szczecin.pl/ lub https://www.facebook.com/szczecin.lo6

Autor:  VI Liceum Ogólnokształcące 
17.04.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja