przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
CZ. II.
OPOWIADANIE TWÓRCZE W SZKOLNEJ DYDAKTYCE
I NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY


Termin i miejsce spotkania: 10 stycznia 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)

 

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • zna cechy opowiadania twórczego,
  • zna i rozumie kryteria oceniania wypowiedzi o charakterze twórczym,
  • zna i stosuje zasady redagowania wypowiedzi o charakterze twórczym,
  • potrafi przełożyć wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej na ćwiczenia dotyczące konstruowania wypowiedzi twórczej,
  • zna i stosuje elementy urozmaicające fabułę


Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk


Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn


 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
19.12.2018