przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "Powiedz to dobrym słowem"

Zapraszamy 12 września 2018 (środa), o godz. 18.00, do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na inaugurację projektu „Centrum Kultury Dialogu”. Profesor Ewa Kołodziejek wygłosi prelekcję, której tematem będzie potrzeba zachowania kultury języka w społeczeństwie.

Ewa Kołodziejek jest profesorem nauk humanistycznych, językoznawcą, nauczycielem akademickim, kierownikiem Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini prezydium Rady Języka Polskiego. Autorka wielu publikacji językoznawczych m. in. „Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny” i „Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN”. Istotnym obszarem jej aktywności zawodowej jest popularyzacja wiedzy i edukacja językowa Polaków.

Projekt „Centrum Kultury Dialogu” obejmie dwa wykłady, warsztaty oraz współorganizowaną przez uczestników debatę poświęconą sztuce dyskusji. Spotkania odbędą się we wrześniu i październiku w ProMediach.

Program wydarzeń:
12 września (środa) godz. 18.00: wykład "Kultura dialogu, kultura języka" - prof. Ewa Kołodziejek;
19 września (środa) godz. 17.00: warsztaty "Powiedz to dobrym słowem" - Dorota Trynks (obowiązują zapisy: promocja@mbp.szczecin.pl);
5 października (piątek) godz. 18.00: wykład "Sztuka prowadzenia negocjacji" - Lucyna Wojczys.
Całość wydarzeń podsumuje debata społeczna współorganizowana przez uczestników projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.

 

Projekt „Centrum Kultury Dialogu” organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału w Szczecinie. Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu Społecznik.

Centrum Kultury i Dialogu Centrum Kultury i Dialogu (CKiD) jest instytucją akademicką promującą dialog między reprezentantami różnych kultur, religii, światopoglądów i grup społecznych, czerpiącą inspirację z ducha chrześcijańskiego uniwersalizmu wyrażonego w posoborowym nauczaniu Kościoła katolickiego.
Projekt powstał w oparciu o zaobserwowane potrzeby społeczne dotyczące umiejętności prowadzenia dyskusji zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej (także wirtualnej). Wzrost zróżnicowania społeczeństwa związany z globalizacją sprawia, że częściej konfrontowane są różne postawy i poglądy. Eskalację agresji werbalnej można zaobserwować w wielu przejawach życia prywatnego i publicznego, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, statusu społecznego i materialnego, wyznawanej wiary, czy poglądów rozmówców.
Cele projektu:
uświadomienie potrzeby pracy nad poprawą jakości komunikacji interpersonalnej zarówno w sferze prywatnej i publicznej;
dostarczenie narzędzi służących poprawie komunikacji interpersonalnej, kulturalnej wymianie poglądów, nabyciu umiejętności negocjacyjnych, porozumieniu bez agresji;
uświadomienie możliwości prowadzenia debat na ważne tematy w atmosferze życzliwości i poszanowania różnorodności. 

Autor:  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 
10.09.2018