przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

65 lat Pałacu Młodzieży

28 kwietnia tego roku Pałac Młodzieży w Szczecinie świętuje swoje 65-lecie. Tego dnia w Hali Opery na Zamku o godz. 18:00 odbędzie się widowisko "Wyspa Piotrusia Pana", przygotowane z okazji Jubileuszu. Kilkanaście pałacowych pracowni połączyło siły (łącznie ponad 140 wykonawców!) i przygotowało wielki spektakl na motywach powieści J.M. Barrie'go. Pomysłodawcą widowiska, autorem scenariusza, a także reżyserem jest pan Marcel Mroczek – były uczestnik Pracowni Teatralnej, a obecnie nauczyciel Pałacu Młodzieży. Będzie śpiew, muzyka, taniec i oczywiście gra sceniczna. Wszystko, czym żyje na co dzień placówka.

Szczeciński Pałac Młodzieży jest pierwszą w Polsce placówką wychowania pozaszkolnego. Powstał w 1950 roku z inicjatywy działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Życie placówki przez 57 lat związane było z czterema budynkami przy Al. Wojska Polskiego, do których uczęszczało w pierwszym roku działalności ok. 300 osób.

1 września 2008 roku Pałac Młodzieży otworzył swoje podwoje w nowej siedzibie przy Al. Piastów 7. Budynek, do którego przeniesiono Pałac, jest obiektem wpisanym na listę zabytków Szczecina i ma własną, ciekawą historię. Początkowo mieściła się tu szkoła średnia dla chłopców a w okresie powojennym Szkoła Podstawowa Nr 8 (do 2002 r.) i Gimnazjum Nr 4 (do 2007 r.).

Przeniesienie wszystkich pracowni z czterech wolnostojących budynków do jednego gmachu było ogromnym przedsięwzięciem. Wiązało się z przystosowaniem wielu pomieszczeń do specyficznych potrzeb poszczególnych pracowni. Zdecydowana większość została zaadaptowana do nowych celów.

Zmiana miejsca stworzyła nowe perspektywy rozwoju placówki. Pomogła w zintegrowaniu działań poszczególnych pracowni, a usytuowanie w centrum miasta stworzyło możliwości pozyskania szerszego kręgu odbiorców.

Obecnie Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest placówką oświatową, z której oferty korzysta rocznie około 1500 stałych uczestników, w 27 pracowniach, a ponad 40.000 osób spotyka się na różnorodnych imprezach ciekawie spędzając czas wolny.

Oferta placówki skierowana jest do różnych grup wiekowych. 3 i 4 - latki mogą korzystać z codziennych zajęć w Akademii Edukacji Przedszkolaka, dzieci i młodzież w wieku szkolnym rozwijają swoje pasje i zainteresowania w pracowniach artystycznych (m.in. muzyczna, gitarowa, wokalna, muzyki etnicznej, taneczna, teatralna, plastyczna, ceramiczna), naukowo-technicznych (pracownia fotografii i grafiki cyfrowej, modelarstwo), sportowych (karate, szachy), turystyki i rekreacji (pracownia turystyczno-ekologiczna) oraz Edukacji Morskiej. Wykwalifikowana kadra pomaga „rozwinąć skrzydła” i uwierzyć w siebie każdemu, kto przychodzi na zajęcia.
Co roku w czasie ferii i wakacji, uczniowie szkół podstawowych korzystają ze specjalnie przygotowanej na ten czas oferty półkolonii, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Pałac Młodzieży to nie tylko zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale również koncerty, spektakle, konkursy i przeglądy miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie. To również cykliczna impreza SOBOTA W PAŁACU, dla dzieci w wieku przedszkolnym, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Skupia najmłodszych mieszkańców Szczecina, którzy mają okazję zobaczyć Pałac Młodzieży od kulis. Wielu z nich powraca tutaj w kolejnych latach, stając się uczestnikami zajęć.

We współpracy ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich w Pałacu organizowane są również wieczory literackie, na których króluje poezja autorów nie tylko ze Szczecina i okolic.

W szczecińskim Pałacu Młodzieży działa również biblioteka, z której zbiorów korzystają już najmłodsi uczestnicy z Akademii Edukacji Przedszkolaka. W jej zbiorach znajdują się książki dla dorosłych i dla dzieci. W 2007 roku w strukturze Pałacu Młodzieży pojawiło się Centrum Zasobów Języka Angielskiego, którego zadaniem jest pomoc nauczycielom języka angielskiego. Centrum dysponuje wieloma różnorodnymi materiałami przydatnymi do pracy
z dziećmi – książkami, poradnikami metodycznymi, podręcznikami, słownikami itp. Ponadto w Centrum odbywają się szkolenia i warsztaty, podczas których nauczyciele mogą poznawać nowe metody nauczania i doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne.

Szczeciński Pałac Młodzieży to placówka nowoczesna i otwarta na potrzeby mieszkańców, o czym świadczy ogromne zainteresowanie, z jaką spotyka się nasza oferta.

Autor:  Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
24.04.2015