przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Puchar Laureata Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagroda Grand Prix dla szczecińskiej „18-stki”

Podczas uroczystej Gali VII Wojewódzkiego Przeglądu Misteriów Bożonarodzeniowych w Kamieniu Pomorskim 18 stycznia 2017 A.D. poproszono nas o powtórne wystąpienie z naszymi JASEŁKAMI „Dobro zwycięża” dla VIP-ów (Ks. Biskupa H. Wejmana, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawicieli Kuratorium, Burmistrzów, Radnych, Dyrektorów szkół, oraz przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i innych ważnych osobistości).

Po części artystycznej i podziękowaniu sponsorom nastąpił moment wręczenia nagród. I tu okazało się, że zostaliśmy uznani za najlepszy zespół aktorski i nasz występ pod każdym względem został wysoko oceniony.

Otrzymaliśmy: wyróżnienie specjalne od księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi za autorski scenariusz posiadający szczególne przesłanie katechetyczne, jest to zasługa s. Bożeny Salij – autorki scenariusza; nagrodę za najlepszy zespół wokalno-taneczny, tu w dużej mierze przyczynił się Pan Krzysztof Kamiński – nauczyciel muzyki; oraz nagrodę za najpiękniejsze kostiumy.

Na sam koniec zostawiono „wisienkę na torcie”:
Otrzymaliśmy Nagrodę Grand Prix oraz Puchar Laureata Ministra Edukacji Narodowej Pani Minister Anny Zalewskiej. Pierwszy w historii tego konkursu.

Zaparło nam dech, Pan Bóg pobłogosławił wszelki wysiłek…

Sam wyjazd na Galę był dla nas niemałym przedsięwzięciem (szukanie sponsora na autokar, duża grupa uczniów występujących 52 osoby), lecz trud się opłacał. Szczególne podziękowania należą się Dyrekcji naszego Gimnazjum nr 18, Pani Sekretarce, Nauczycielom i całej Radzie Rodziców.


s. Bożena Salij FMA
(salezjanka)

Autor:  Gimnazjum nr 18 
25.01.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie