Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Międzyszkolny konkurs "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

PLASTYCZNO - TECHNICZNY:

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

 

 

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 53,
ul. Budzysza Wosia 8/9
71- 273 Szczecin
tel. (091) 4873496

CELE:
1. Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.
2. Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

REGULAMIN:
1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 0 – VI,
- autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
- materiały dowolne trwale umocowane,
- praca przestrzenna z zawieszką do zawieszenia na choince.

2. Kryteria oceny prac:
- oryginalność i pomysłowość,
- zastosowana technika i wykorzystanie ciekawych materiałów, w tym ekologicznych.

3. Prace mogą być wykonane na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela lub z pomocą członków rodziny.

4. Nagrody: Jury przyzna nagrody główne oraz dodatkowo wyróżnienia najlepszym pracom w kategoriach wiekowych : klasy 0- I, II – III, IV - VI. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

5. Zasady przyjmowania prac: Prace należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2016 r. z dopiskiem „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” do świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 17.00.
Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i mieć trwale przymocowaną metryczkę uczestnika załącznik nr 2 (wypełniony dużymi literami). Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą - załącznik nr 1(wypełniony dużym literami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz umieszczenia zdjęć z finałów na własnej stronie internetowej. Prace zostaną sprzedane podczas kiermaszu świątecznego w kolejnym roku szkolnym, a uzyskane fundusze przeznaczone będą na zakup zabawek i materiałów plastycznych dla małych pacjentów z oddziału Św. Mikołaja przy Szpitalu, ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w styczniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu – p. Jolanty Kozieł (tel. kom. 0501933450)

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.


Organizatorzy:
Jolanta Kozieł
Inga Ponikowska
Jadwiga Piłatowska
Jolanta Piotuch
Alicja Więckowicz


 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 53 
06.12.2016