przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Gimnazjalnych - Gim nr 34

W Gimnazjum nr 34 w Szczecinie dnia 27 kwietnia 2016 odbyło się I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Gimnazjalnych Miasta Szczecin pod hasłem „Życie nie po to jest by brać, życie nie po to by bezczynnie stać...  gimnazjalista – społecznik – obywatel – patriota”.
Spotkanie miało na celu wspieranie samorządności uczniowskiej, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wymianę doświadczeń w zakresie działalności na rzecz środowiska lokalnego. Wydarzenie zostało objęte Mecenatem Miasta Szczecin. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie POLITES, Sektor3 - Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn.

W Forum udział wzięło 18 szczecińskich gimnazjów wraz z opiekunami samorządów ich szkół, które zaprezentowały swoje działania społeczne, odkrywając na nowo pojęcie patrioty w rozumieniu młodych ludzi. Pokazali, że nie warto stać obok, a warto dawać coś z siebie. Wątki tematyczne Forum były przedmiotem warsztatów w grupach uczniowskich, prowadzonych przez Młodzieżową Radę Miasta, Stowarzyszenie Polites
i wolontariuszy europejskich, Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 oraz certyfikowanego coucha rozwoju emocjonalnego.

Wnioski uczestników Forum:

• cykliczne spotkania młodzieży gimnazjalnej ze szkoleniami i warsztatami we współpracy z organizacjami zewnętrznymi;
• zmiana postrzegania młodzieży gimnazjalnej przez media – wpływ na odbiór społeczny;
• pomoc instytucji zewnętrznych w szukaniu własnej drogi rozwoju;
• wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy szkołami gimnazjalnymi, zacieśnienie współpracy – integracja młodzieży gimnazjalnej dla wspólnych, wartościowych działań;
Było to pierwsze, ale mamy nadzieję, nie ostatnie takie spotkanie, przebiegające w atmosferze przyjaźni, twórczego działania i roli młodego człowieka w kreowaniu życia społecznego
 

Autor:  Gimnazjum Nr 34 
10.05.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie