przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Polniae mater nostra est

Polniae mater nostra est
(Polska jest naszą matką)


Od wieków są to słowa wpajane dzieciom w polskich domach. Chyba każdy z nas popisywał się przed ciociami i wujkami wierszykiem W. Bełzy - „Kto ty jesteś? Polak mały...”. I są tego efekty. Kiedy zastanawialiśmy się jak w szkole zorganizujemy obchody stulecia odzyskania niepodległości w sukurs nam przyszła akcja Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pod nazwą „Rekord dla Niepodległej” polegająca na tym, aby w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 w całej Polsce w szkołach zaśpiewano cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Zgodnie z rytuałem szkoły, każdą uroczystość zaczynamy odśpiewaniem hymnu, ale tylko pierwszej zwrotki i dwukrotnie refrenu i to z towarzyszeniem podkładu muzycznego. Nauczyciele uznali, że to ciekawy i ze względów wychowawczych pożyteczny pomysł, tylko trzeba przypomnieć młodzieży tekst. I tu zaskoczenie, oni go doskonale znają i chętnie śpiewają. Nasze wychowanie patriotyczne młodzieży nie idzie na marne. Trzeba było słyszeć i widzieć wzruszenie i pasję, z jaką zaśpiewali a capella nasz hymn! Dalszy ciąg uroczystego apelu to montaż słowno-muzyczny poświęcony drodze do odzyskania niepodległości i pojmowaniu patriotyzmu. Jego autorzy bardzo się starali unikać, częstej przy takich okazjach, sztampy i pustosłowia. Odeszli od „klasycznego referatu ku czci ...”, ale zaprezentowali wszystkie treści obrazujące doniosłość i znaczenie tego święta. Główny nacisk położyli na rolę języka, kultury i literatury w identyfikacji narodowej i kształtowaniu postaw patriotycznych. Następnie pierwsze klasy złożyły na sztandar szkoły swoje przyrzeczenia uczniowskie. Podniosła atmosfera wydarzenia podkreślała ten ważny jubileusz naszego kraju. Wielu uczniów zdeklarowało chęć towarzyszenia pocztowi sztandarowemu w uroczystościach miejskich i kościelnych poświęconych tej pięknej rocznicy. Aż chce się powtórzyć za Janem Kochanowskim „Serce roście patrząc na te czasy...”

Autor:  Centrum Edukacji Ogrodniczej zsogrod@um.szczecin.pl 
19.11.2018