przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Uczeń w kryzysie indywidualnym (możliwości wsparcia)

Zaproszenie na szkolenie "Uczeń w kryzysie indywidualnym (możliwości wsparcia)"

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty

Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • posiada wiedzę nt trudnych sytuacji w życiu ucznia i genezy dziedziczenia traumy
  • rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka i syndrom wyuczonej bezradności
  • zna główne założenia terapii skierowanej na rozwiązania (TSR)
  • zna zasady komunikacji wspierającej ucznia
  • zna swoje zasoby (cechy dobrego nauczyciela - interwenta)
  • rozumie znaczenie poziomu rozwoju poznawczego ucznia w kontekście rozmowy z nim
  • podejmuje działania wspierające ucznia w kryzysie psychologicznym na terenie placówki zgodnie z podstawą prawną

Liczba godzin: 3

Termin szkolenia: 28 marzec 2019 r. g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 (sala 1 c)
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Małgorzata Kaczyńska
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
07.03.2019