przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Środy z historią Szczecina

 

 

Zapraszamy w środę, 27 czerwca 2018 roku, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8 na prelekcję dr. Radosława Ptaszyńskiego, zatytułowaną „Między przystosowaniem a oporem społecznym na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948”. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina. Wstęp wolny.

Od momentu przybycia na nowo pozyskane tereny pierwszym osadnikom towarzyszyło silne poczucie tymczasowości. Potem słabło, ale budowa polskiej tożsamości Pomorza Zachodniego dopiero się rozpoczynała. Na niepewność przynależności tych ziem do Polski nakładało się ponadto poczucie osobistego zagrożenia. Pomorze Zachodnie w pierwszym okresie powojennym było miejscem niebezpiecznym, gdzie zarówno żołnierze Armii Czerwonej, maruderzy, jak i przestępcy różnych narodowości byli panami życia i śmierci.
Obszar rzadko zaludniony, słabo uprzemysłowiony, bez silnych ośrodków miejskich mógł być idealnym miejscem schronienia dla członków rozbitego podziemia niepodległościowego, ściganych w innych regionach kraju. Podobnie jak w innych częściach kraju i w tym regionie głównymi problemami były próby przejęcia pełni władzy w kraju przez komunistów, likwidacja partyzantki niepodległościowej i legalnej opozycji oraz przejście do systemu stalinowskiego. Z drugiej strony, pomimo niesprzyjających warunków politycznych odbudowywano zniszczony region, a życie społeczne, gospodarcze i kulturalne próbowało znaleźć swój rytm, krępowany jednak uwarunkowaniami systemu.

Autor:  Muzeum Narodowe w Szczecinie  
14.06.2018