przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór do klas VII dwujęzycznych

Trwa rekrutacja do klas VII dwujęzycznych. Są to oddziały, w których treści programowe z wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zarówno w języku ojczystym, jak i obcym.

W tym roku wszyscy zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w naborze do klasy VII dwujęzycznej w następujących placówkach:

  • Szkoły Podstawowej nr 2 (język włoski),
  • Szkoły Podstawowej nr 6 (język angielski),
  • Szkoły Podstawowej nr 37 (język angielski),
  • Szkoły Podstawowej nr 74 (język angielski),
  • Szkoły Podstawowej nr 56 (język angielski),
  • Szkoły Podstawowej nr 35 (język angielski).

Nabór wniosków do klas dwujęzycznych prowadzony będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/ , które można składać do 2 czerwca 2023 r. do godziny 12.00.

Następnie, 14 czerwca br. odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych. Co ważne, uczniowie przystępują do niego w tej szkole, którą wskazali jako pierwszą na liście preferencji. Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną podane do publicznej wiadomości 21 czerwca br. Po tym etapie, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, które określa harmonogram tego naboru, nastąpi czas na dopełnienie wszelkich formalności, w tym uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII oraz potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata.

Ostateczne wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych zostaną podane do publicznej wiadomości 10 lipca 2023 r. o godz. 12.00.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
17.05.2023