przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Seminarium: Psyche jako dusza władająca ciałem

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza nauczycieli na

Cykl spotkań seminaryjnych
„WEJRZYJ W DUSZĘ DZIECKA.
PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

Cel ogólny: Przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat problemów psychicznych (geneza, różnicowanie, skutki, itp.) dzieci i młodzieży oraz sposobów interwencji

Seminarium III

Tytuł: PSYCHE JAKO DUSZA WŁADAJĄCA CIAŁEM
Termin: 27.05.2019 r., godz.: 17.00-18.30


Program:

  1. Przedstawienie roli emocji w życiu człowieka.
  2. Identyfikacja i opis zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym u dzieci i młodzieży.
  3. Zapoznanie ze sposobami interwencji, leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym.

SEMINARIUM IV
Proszę Pani, mam traumę
SEMINARIUM V
Nie radzę sobie!
SEMINARIUM VI
W sieci uzależnień

Szczegóły dotyczące warsztatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:
http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl

 

Z poważaniem
dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
09.05.2019