przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


V Wojewódzki Konkurs „Mistrz OZE” – wyniki

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie po raz piąty zorganizował Wojewódzki Konkurs "Mistrz OZE" dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Po ocenie plakatów na temat "OZE vs. SMOG", wybrano laureatów. Ze względu na sytuację pandemii odwołano etap II konkursu.

WYNIKI:

  • I miejsce - Natalia Bandrowska i Grzegorz Dubiel - Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Karsku,
  • II miejsce - Zofia Krok, Michał Górnicz - Szkoła Podstawowa nr 6 w ZSO nr 7 w Szczecinie.

Mamy nadzieję, że VI edycja przebiegnie w lepszych warunkach i przy większym zainteresowaniu młodzieży.

Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem:

1) Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Wydziału Ochrony Środowiska,
2) Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
3) Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi,
4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
5) Firmy Viessmann Sp. z o.o.,
6) Firmy Hewalex Sp. z o.o. Sp. K.,
7) Firmy Kospel S.A.,
8) Firmy Tweetop Sp. z o.o.,
9) portalu „Chrońmy klimat“ – Fundacja na rzecz Ekorozwoju,
10) portalu „Sozosfera.pl“. 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
21.05.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej