przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Ruszyła 4. edycja MBO

Strefy relaksu lub sportu, radiowęzeł, nowe szafki albo ciekawe szkolenie? Masz pomysł jak ulepszyć swoją szkołę? Jeśli tak, to dziś rozpoczyna się nabór projektów do tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego! Przed nami czwarta edycja przedsięwzięcia skierowanego do uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych.

Zróbmy to razem!

Podobnie jak przed rokiem, również w tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, każda z 34 szkół biorących udział w projekcie, będzie miała do zagospodarowania kwotę 6 000 złotych. Co ważne, w przypadku, gdy zwycięski projekt nie pochłonie wszystkich dostępnych środków, możliwa będzie realizacja projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danej placówce.

Autorzy poszczególnych projektów muszą pamiętać o tym, by zgłaszane przez nich pomysły były zgodne ze szkolnym statutem. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie. Ważne jest również to, by już na etapie zgłaszania projektu zadbać o możliwie najbardziej szczegółowy opis naszego pomysłu. W uaktualnionej karcie projektu, znajdzie się m.in. miejsce na dokładne określenie przestrzeni, w której miałby zostać on zrealizowany czy też szczegółowy kosztorys.

Te daty warto znać

Grupy składające się z co najmniej 3 osób, na złożenie wypełnionych kart będę miały czas od 27 lutego do 7 marca br. Następnie, po zweryfikowaniu złożonych wniosków, głosowanie na poszczególne projekty odbędzie się w dniach od 27 do 29 marca. Ogłoszenie wyników w szkołach powinno nastąpić do 31 marca 2023 r., a realizacja zwycięskich projektów do 30 czerwca br.

Wszelkie szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i kartą projektu są dostępne w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.

Jak MBO zmienia szkoły

Koncepcja MBO została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym celem projektu jest promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie.

Jak pokazują dotychczasowe edycje MBO, propozycje składane przez młodych ludzi stanowiły odpowiedź na potrzeby środowiska szkolnego. Wśród zwycięskich projektów, najczęściej znajdziemy tzw. strefy relaksu i aktywności fizycznej czy też zagospodarowanie podwórek szkolnych i stworzenie na ich terenie siłowni.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
27.02.2023
Włącz się i pomagaj! Przekaż 1,5%