przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W piątek 19 marca 2021 r. w murach Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie zakończyliśmy jubileuszową XXV edycję Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, przekazując laureatom i finalistom, a także ich opiekunom dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.

Była to edycja nietypowa ze względu na szalejąca pandemię. Etap centralny przeprowadzony został w reżimie sanitarnym, co wymagało od gospodarza eliminacji wyjątkowego zaangażowania i perfekcyjnego działania. Tematyką wiodącą XXV edycji olimpiady była "Cukrzyca prewencja i leczenie dietą” i obejmowała cukrzycę jako wynik zaburzeń w regulacji procesów metabolicznych i jako wynik błędów żywieniowych, ryzyko rozwoju innych chorób cywilizacyjnych i rolę aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy oraz żywność funkcjonalną, fitoterapię i suplementy w profilaktyce i wspomaganiu leczenia cukrzycy. Zgodnie z regulaminem na etapie centralnym część zadań dotyczyła tematyki wiodącej. Rywalizująca młodzież prezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności z zakresu nauki o żywieniu. Piątka laureatów z najwyższą punktacją w tej edycji to uczniowie technikum – taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy od 20 lat czyli od chwili kiedy uczestnikami olimpiady są również uczniowie liceów ogólnokształcąchych.

Zwycięzcą XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności został Nikodem Czyż z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, który poza pucharem Ministra Edukacji i Nauki za zwycięstwo otrzymał nagrodą ufundowaną przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Dziekana Wydziału Nauk Żywności i Żywienia tegoż Uniwersytetu oraz nagrodę za najlepszy wynik w części pisemnej zawodów III stopnia. Laureatem II miejsca został Kamil Stańczak z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, a laureatem III miejsca Dominika Modrzewska uczennica Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie.

Uczennice Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie uzyskały tytyły: laureata 9 miejsca – Klaudia Jesa, finalisty – Katarzyna Berk.

Uczestnicy eliminacji centralnych uzyskali cenne nagrody. Poza laptopem ufundowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu do najważniejszych należały:

  • Nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. złotych dla wszystkich 15 laureatów tegorocznej edycji Olimpiady ufundowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Karta podarunkowa o wartości 1,5 tys. złotych dla laureata II miejsca ufundowana przez panią Lidię Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
  • Karty podarunkowe łącznej wartości 3600,00 zł i cenne książki (Anatomia człowieka A, Bochenka tom I-V, wyd. PZWL i Anatomia prawidłowa człowieka J. Walocha wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dietetyka sportowa wyd. PZWL) dla pozostałych laureatów ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • Wartościowe książki, w tym słynną "Biologię" ( Neil A. Campbell, Jane B, innych wyd. Rebis oraz Solomon Eldra P., Berg Linda R., Martin Diana W., wyd. Multico) i karty podarunkowe do Empiku (35x100zł) dla wszystkich finalistów.
  • Nagrody rzeczowe ufundowane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora i Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności pokryło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W dotychczasowych 25-ciu edycjach olimpiady wzięło udział 153 718 uczniów, z czego na XXV edycję przypada 4375 z 346 szkół.

W ramach Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o Żywieniu ukazało się dotychczas 18 pozycji obejmujących tematykę wiodącą kolejnych edycji olimpiady, ostatnia pt. „Współczesne oblicze cukrzycy i jej leczenie” pod redakcją profesorów Izabeli Gutowskiej i Jana Gawęckiego, wydana przez Wydawnictwo PUM, została wysłana we wrześniu 2020 r. do ponad 420 szkół, z których młodzież startowała w poprzedniej edycji olimpiady lub zgłosiła swój udział.

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności wszystkim, którzy ufundowali nagrody i w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomyślnego przebiegu eliminacji centralnych XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, utrzymania jej wysokiego poziomu i organizacyjnego sukcesu serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Dr n. med. Adam Grzegrzółka
 

Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Lista załączników:

Autor:  Zespół Szkół Nr 6 
07.04.2021
Przekaż 1% szczecińskim organizacjom