przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Informator - Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 12 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
nabor.pcss.pl/szczecin

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.


WAŻNE DATY

  • W dniach 12 marca - 28 marca 2018r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;
  • Dnia 20 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • W dniach 23 - 26 kwietnia 2018r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
  • Dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.
 

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
08.03.2018