przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


Konkurs "Językowe łamańce"

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W IV EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„JĘZYKOWE ŁAMAŃCE”

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl , www.lo12.szczecin.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli w grupie wiekowej 5-6 latki, dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  • konkurs ma formę prezentacji utworu poetyckiego;
  • zgłoszenia do konkursu należy kierować na mail: elwira2123@wp.pl lub pod nr telefonu 694 911 091 do 19 listopada 2019r..

Finał konkursu odbędzie się 26 listopada 2019r., o godz. 12.00, w sali 308 , w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Małopolska 22.

KRYTERIA OCENY
Celem konkursu „Językowe łamańce” jest przede wszystkim popularyzacja utworów literackich wśród dzieci i uwrażliwienie na piękno naszego dorobku kulturowego.
Jury, w składzie którego są między innymi osoby zaproszone z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wydziału Wspierania Edukacji z Urzędu Miasta, dokona oceny według następujących kryteriów:

  • interpretacja tekstu
  • wyrazistość przekazu i tempo recytacji
  • odpowiednia dykcja i interpunkcja
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

ORGANIZACJA KONKURSU
Do konkursu zgłaszają się pojedynczy recytatorzy wierszy wybrani do reprezentowania swojej grupy wiekowej - jeden uczestnik z grupy przedszkolnej/ oddziału przedszkolnego (np. z grupy „Motylki”- jedno dziecko, z grupy „Żuczki” – jedno dziecko), jeden uczestnik z klasy pierwszej(np. kl. Ia- jedno dziecko,kl. Ib- jedno dziecko itd.), klasy drugiej (np.kl. IIa-jedno dziecko,kl. IIb- jedno dziecko itd.) jak i z klasy trzeciej (np.kl. IIIa- jedno dziecko,kl. IIIb- jedno dziecko) szkół podstawowych.
Czas trwania konkursu przewidziany jest na dwie godziny. Jako pierwsze występują dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, a potem uczniowie ze szkół podstawowych. Po zakończeniu występów dzieci, nastąpi przerwa na słodki poczęstunek, podczas której jury wyłoni zwycięzców. Po przerwie nastąpi uroczyste rozdanie nagród.

NAGRODY DLA LAUREATÓW
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Laureaci poszczególnych grup wiekowych zostaną nagrodzeni książkami. Podczas konkursu na wszystkich uczestników czeka słodki poczęstunek.

Organizator: Elwira Sakowicz
 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 33 
07.10.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej