przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs na stroik wielkanocny     Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie

wraz z Radą Osiedla Śródmieście -Północ

ogłasza konkurs plastyczno – techniczny na „Najciekawszy stroik wielkanocny”
Konkurs ma na celu:

  • popularyzowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
  • zainteresowanie jak najszerszych kręgów dzieci szkół podstawowych różnymi formami upiększania domów z okazji świąt,
  • kształtowanie postaw dzieci przez właściwy stosunek do świąt.

Regulamin konkursu:

1.Czas trwania konkursu – od 01.04 – 10.04.2019r.
2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci klas 0-III ,które w terminie do10.04.2019r. dostarczą swoje prace konkursowe.
3. Prace konkursowe zostawiać można w sali 44A , 32A i 39A.
4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę , imię i nazwisko opiekuna i kontaktowy numer telefonu (wskazane drukowane litery) zał. 1,
     listę zbiorczą uczestników, gdy ze szkoły bierze udział więcej uczniów zał. 2,
     oraz wypełnioną klauzulę RODO (nie trzeba wpisywać nr PESEL) zał. 3.
5. Forma konkursu ma charakter prezentacji prac technicznych.
6. Przy ocenie ustala się podział na następujące grupy wiekowe:
a. kl. „0” – I
b. II-III
7. Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają od nas pamiątkowe dyplomy.
8. Podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się dnia 12.04.2019r. w Szkole Podstawowej nr 56 ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie. Laureatów poinformujemy telefonicznie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie.


Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Organizatorzy:
Agnieszka Sieradzka
Monika Steinke-Wawrzyniak
Joanna Siniakiewicz
Marta Atraszkiewicz
Katarzyna Bernat
  

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 56 
05.04.2019