przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs na grę planszową

Konkurs na projekt gier planszowych
pt. INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Konkurs na opracowanie gry planszowej ma na celu: popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski, a także zachęcenie uczniów do zapoznania się z historycznym dorobkiem polskich naukowców i inżynierów.

Uczniowie będą opracowywać projekty gry planszowej, poświęcone polskim twórcom techniki. W tym celu będą korzystać ze źródeł historycznych, dokumentujących osiągnięcia zawodowe polskich inżynierów. Uczniowie, poszukując źródeł informacji o polskich wynalazcach i twórcach, będą kształtować w sobie postawy patriotyczne i poczucie dumy narodowej oraz szacunek do dokonań polskich uczonych, inżynierów i techników, mające znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny Polski, Europy i świata. Gra może być poświęcona jednej postaci i jej dorobkowi, kilku postaciom, reprezentującym dany obszar techniki (np. komunikacja), lub postaciom z określonego okresu historycznego (np. I rewolucja przemysłowa).

Konkurs na projekt gry planszowej ma służyć poszerzeniu wiedzy historycznej uczniów, wyrobieniu praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł historycznych (kwerenda) oraz stymulować rozwój młodych ludzi w kierunkach historii i techniki. Efekt końcowy przedsięwzięcia – wyłoniona w konkursie najlepsza gra planszowa - będzie atrakcyjnym narzędziem dydaktycznym. Przedsięwzięcie obejmuje poszerzenie wiedzy historycznej i technicznej oraz będzie oddziaływać na wychowanie i postawę obywatelska młodych ludzi.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
1. Zbigniew Kotowski, e-mail: zbigniew.kotowski@not.org.pl, tel: 602 232 170
2. Urszula Racis, e-mail: urszula.racis@not.org.pl, tel: 693 596 655
3. Jagna Piwowarska, e-mail: konkurs@not.org.pl, tel: 22 250 22 12

Banner informacyjny

Lista załączników:

Autor:  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna 
07.09.2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021