przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Czas na egzamin dojrzałości

Po majówce uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych rozpoczynają swoje zmagania z egzaminem dojrzałości. W tym roku do matury przystąpi 3813 szczecińskich uczniów.

Podobnie jak w ubiegłych latach, egzamin dla wszystkich rozpocznie się jednakowo. 4 maja, równo o godzinie 9.00 do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym, przystąpią wszyscy tegoroczni maturzyści (2970 osób uczęszczających do szkół publicznych oraz 843 uczęszczających do szkół niepublicznych). Dzień później, w czwartek 5 maja, absolwentów czekać będzie egzamin z matematyki. Dodatkowo, wszyscy abiturienci zobowiązani są również do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego.

Egzaminy maturalne nie kończą się jednak na wyżej wymienionych sprawdzianach. Każdy uczeń, musi także przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że w tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych podejdą łącznie do minimum czterech egzaminów w formie pisemnej.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Mogą do niej przystąpić ci absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy:

1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązani są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego

lub

2. zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/.

 

Życzymy powodzenia wszystkim tegorocznym abiturientom i trzymamy kciuki za osiągnięcie doskonałych wyników!

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
04.05.2022