przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zdobądź grant i zorganizuj w swojej szkole Festiwal Explory - zgłoszenia do 30 kwietnia.

Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza szkoły z całej Polski do zorganizowania w swojej placówce Szkolnego Festiwalu Explory. Oprócz wsparcia merytorycznego i promocyjnego, szkoły mogą aplikować o grant na pokrycie kosztów realizacji wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia przez stronę www.explory.pl.

Szkolne Festiwale Naukowe Explory to wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we wspo?łpracy z Programem Explory. Oparte sa? na metodologii i regulaminie Konkursu Explory. Ich celem jest zache?cenie młodziez?y do tworzenia oraz rozwijania projekto?w naukowych i wynalazko?w.

W ramach festiwalu odbywa sie? szkolny etap Konkursu Explory, gdzie uczniowie danej szkoły prezentuja? własne projekty badawcze i wynalazki oraz odbywaja? sie? wykłady i warsztaty. Podczas festiwali wyłaniane sa? szkolne talenty, a najlepsze projekty zostana? zaprezentowane na regionalnym etapie Konkursu Explory. Do tej pory odbyło się 14 edycji wydarzenia. W tym roku oprócz wsparcia merytorycznego – instrukcji krok po kroku jak zorganizowac? i przeprowadzic? Szkolny Festiwal – można starać się o wsparcie finansowe na pokrycie koszto?w organizacji w ramach programu Grant na Festiwal Explory.

Uczestnicy Szkolnego Festiwalu Explory zdobywają dos?wiadczenie w tworzeniu własnych projekto?w badawczych i wynalazko?w. Podczas wydarzenia uczą się metody pracy projektowej oraz prezentowania własnych pomysłów przed jury. Maja? również wyjątkową moz?liwos?c? skonfrontowania ich z ekspertami – co daje wiedze? o tym, jak moz?na dalej rozwijac? projekt. Tak rodzą się młode talenty. Zgłoście swoją szkołę do programu i dołączcie do rodziny Explory! – mówi Joanna Gogolińska, dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc zorganizować Szkolny Festiwal Explory?

  • szkoła powinna zebrac? i zaprezentowac? min. 10 projekto?w badawczo-wynalazczych przygotowanych przez ucznio?w (moz?na zaprosic? do wspo?łpracy inne szkoły i zorganizowac? mie?dzyszkolny festiwal);
  • należy upewnic? sie?, z?e projekty spełniaja? regulamin Konkursu Naukowego Explory;
  • szkoła zapewnia bezstronne grono jury (jurorami nie moga? byc? opiekunowie naukowi, kto?rych podopieczni biora? udział w konkursie oraz rodzice uczestniko?w);
  • wydarzenie musi zostać przeprowadzone do 22 grudnia 2021.

Szkoły, które przejdą etap rekrutacji zostaną odpowiednio przeszkolone. Organizatorzy zapewniają szkolenie dla nauczycieli pos?wie?cone pracy z uczniami nad projektami badawczymi a zakwalifikowanym do regionalnego etapu konkursu uczniom udział w warsztatach nt. prezentacji projektu badawczego, jak dobrze wypas?c? przed Jury i zwalczyc? swo?j stres.

Składanie wniosków trwa do 30 kwietnia.

REGULAMIN I WNIOSEK dostępne są pod linkiem: https://www.explory.pl/granty-na-festiwale


--
Explory to największa w Polsce inicjatywa wyszukująca młode talenty, wspierająca ich rozwój oraz pomagająca im się odnaleźć w świecie nauki i biznesu. Explory od 10 lat odkrywa, wspiera i rozwija młode talenty. W tym czasie udało się stworzyć społeczność ponad 2400 młodych innowatorów, którzy zgłosili do Konkursu Explory ponad 1500 projektów naukowych i wynalazków. Unikalną wartością Explory jest bezpośredni kontakt młodych talentów z ekspertami ze świata nauki, biznesu i innowacji społecznych. Explory dba o rozwój talentów poprzez programy stażowe, mentorskie i grantowe oraz wyszukuje talenty poprzez organizację Festiwali Explory w szkołach i regionach. W ciągu 9 edycji odbyło się 59 wydarzeń dla pasjonatów innowacji i nowych technologii. Wzięło w nich udział ponad 40 tysięcy osób.
Explory tworzy społeczność innowatorów, naukowców i innowacyjnego biznesu, dając im przestrzeń dla rozwoju pomysłów i projektów. Program Explory jest stale wspierany przez blisko 100 partnerów. Organizatorem Programu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.
Więcej o Programie Explory: https://bit.ly/explory_pl
 

Lista załączników:

Autor:  Fundacja Zaawansowanych Technologii E(x)plory 
23.03.2021
Przekaż 1% szczecińskim organizacjom