przejdź do głównej treści strony

XX Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Zdroje 2019”

Nauczyciele muzyki lub opiekunowie Szklonych Kół Edukacji Morskiej

REGULAMIN
XX KONKURSU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ I SZANTOWEJ „ZDROJE 2019”

- ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

- CELE KONKURSU
Prezentacja i popularyzacja szant oraz piosenek żeglarskich.
Rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży.
Stworzenie możliwości konfrontacji dokonań twórczych.
Promocja działalności instruktorów, nauczycieli i uczniów.

- MIEJSCE I TERMIN
Szkoła Podstawowa nr 65
Szczecin ul. Młodzieży Polskiej 9
30.11. 2019 r. (sobota), godz. 10.00

- ZASADY UCZESTNICTWA
- Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być soliści i zespoły ze szkół podstawowych.
- Wykonawca (zespół) przygotowuje 2 utwory.
- Akompaniament „na żywo" lub przygotowany na nośniku muzycznym (kaseta, płyta CD, mini disc).

- ZGŁOSZENIA
1. fax.: 091 4 612 839,
2. poczta: 77- 774 Szczecin ul. Młodzieży Polskiej 9,
3. email: szkola@sp65.szczecin.pl
w terminie do 20.11.2019 r. (prosimy o terminowe zgłoszenia)

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie z obsługą.
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.
Jury oceniać będzie wykonawców w następujących kategoriach wiekowych : (SP - kl.0-3,
kl. 4-8) z podziałem na solistów i zespoły.
  

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 65 
19.11.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją