przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

SP 51 (za)dba o świat z Ekopracownią

W kolejnej szczecińskiej szkole powstała nowoczesna ekopracownia. To efekt wspólnego działania Miasta i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrealizowany projekt pn. ,,Ekopracownia OZE – SP 51 DBA O ŚWIAT” pozwolił na utworzenie nowej, w pełni wyposażonej pracowni przedmiotowej z zakresu tematyki dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Dzięki dofinansowaniu możliwe było wyposażenie sali lekcyjnej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pomogą uczniom w rozwijaniu ich wiedzy i zainteresowań. Podopieczni szkoły mogą korzystać tam m.in. z monitora interaktywnego, walizek eko-badacza, modelu domu przyszłości, mikroskopów cyfrowych oraz wizualizera.

Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni OZE pozwoli na efektywne i uatrakcyjnione prowadzanie zajęć, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii nauczania, zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Szczecinie im. prof. Stanisława Helsztyńskiego, to już kolejna placówka, w której utworzona została Ekopracownia. Wcześniej, dzięki wsparciu pochodzącemu z WFOŚiGW w Szczecinie, nowoczesną przestrzeń sprzyjającą pogłębianiu wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii stworzono w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino oraz Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II. Kolejne tego typu miejsca powstaną w LO XVI oraz ZSO nr 4.

Celem projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW jest podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych. Dzięki realizacji zadania uczniowie będą mogli w atrakcyjnej formie poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz zdobywać wiedzę dotyczącą ochrony przyrody czy odnawialnych źródeł energii.

Łączna wartość projektu pn. „Ekopracownia – Zielone serce szkoły” wynosi 361 111,00 zł. 90% dofinansowania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor:  Biuro Prasowe Urząd Miasta Szczecin 
23.10.2023