przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór uzupełniający do szczecińskich przedszkoli

Nabór uzupełniający do szczecińskich przedszkoli (przypomnienie)

Przypominamy o trwającym naborze uzupełniającym do szczecińskich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Gmina Miasto Szczecin dysponuje 533 wolnymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/16 Prezydenta Miasta Szczecin, 4 maja rozpoczął się nabór uzupełniający do szczecińskich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Do 13 maja br. zainteresowani rodzice powinni złożyć wniosek o przyjęcie ich dziecka do placówki wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podczas tegorocznego naboru do wybranych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie zostało zakwalifikowanych łącznie 263 kandydatów, którzy spełniali wymagane kryteria. Nie oznacza to jednak, że nie zostaną objęci opieką przedszkolną. Gmina Miasto Szczecin dysponuje 533 wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, na które składa się 296 wolnych miejsc pozostałych po naborze oraz 237 nowych miejsc, które w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla najmłodszych mieszkańców, zostały przygotowane w ramach pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”.

W związku z powyższym, rodzice, których dziecko nie zostało przyjęte do wybranej przez siebie placówki, mogą wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym, podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja do placówek, które w dalszym ciągu dysponują wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego, w tym lista placówek, które dysponują wolnymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, znajduje się na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/ oraz we wszystkich przedszkolach publicznych.

Szczegółowe terminy dotyczące naboru uzupełniającego, zostały podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
10.05.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie