przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XII edycja konkursu przyrodniczego „Jestem przyjacielem Ziemi”

Nauczyciele Kształcenia Zintegrowanego Szkół Podstawowych w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich Waszej szkoły do udziału w XII edycji konkursu przyrodniczego „Jestem przyjacielem Ziemi”.

Regulamin międzyszkolnego konkursu

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i rozwiązywanie problemów ochrony środowiska, w którym żyjemy.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
• I etap w szkole macierzystej celem wyłonienia trzyosobowej reprezentacji szkoły;
• II etap w Szkole Podstawowej Nr 48 w dniu 20.05.2016r..
w godz.9.00 - 11.00, w przerwie konkursu przewidziany jest słodki poczęstunek
Trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły będą odpowiadać na pytania i rozwiązywać zadania przyrodnicze. Ponadto zespół danej szkoły zapraszamy z emblematem szkoły, hasłem dotyczącym konkursu, piosenką bądź okrzykiem o tematyce ekologicznej, mile widziane znaczki, czapki lub inne symbole przyrodnicze.

3. Odpowiedzi i prezentacje drużyn danej szkoły oceniać będzie powołana komisja w składzie:
- dyrektor lub wicedyrektor SP 48.
- nauczyciele zaproszonych szkół wyłonieni drogą losowania.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody.
5. Udział w konkursie wraz z nazwiskiem opiekuna prosimy zgłaszać do dnia 13 maja 2016r. na załączonej karcie na adres organizatora konkursu, faksem lub pocztą
e-mail: sp48 szczecin.edupage.org,
SP 48 im. WOP
ul. Czorsztyńska 35
71- 201 Szczecin , tel/ faks/ 91 48 733 03.

6. Zagadnienia dotyczące zadań konkursowych:
rodzaje odpadów i ich segregacja, zagrożenia środowiska, oznakowania ekologiczne, obszary przyrody chronionej- parki narodowe, rośliny i zwierzęta chronione w Polsce, las i jego mieszkańcy, znajomość kwiatów polskich( znanych z programu edukacji wczesnoszkolnej), quiz przyrodniczy.

Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Chrzanowska, Ewa Mazurkiewicz, Ewa Terebus

Szczecin 20.04.2016 r.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
09.05.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie