Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

XII edycja konkursu przyrodniczego „Jestem przyjacielem Ziemi”

Nauczyciele Kształcenia Zintegrowanego Szkół Podstawowych w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich Waszej szkoły do udziału w XII edycji konkursu przyrodniczego „Jestem przyjacielem Ziemi”.

Regulamin międzyszkolnego konkursu

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i rozwiązywanie problemów ochrony środowiska, w którym żyjemy.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
• I etap w szkole macierzystej celem wyłonienia trzyosobowej reprezentacji szkoły;
• II etap w Szkole Podstawowej Nr 48 w dniu 20.05.2016r..
w godz.9.00 - 11.00, w przerwie konkursu przewidziany jest słodki poczęstunek
Trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły będą odpowiadać na pytania i rozwiązywać zadania przyrodnicze. Ponadto zespół danej szkoły zapraszamy z emblematem szkoły, hasłem dotyczącym konkursu, piosenką bądź okrzykiem o tematyce ekologicznej, mile widziane znaczki, czapki lub inne symbole przyrodnicze.

3. Odpowiedzi i prezentacje drużyn danej szkoły oceniać będzie powołana komisja w składzie:
- dyrektor lub wicedyrektor SP 48.
- nauczyciele zaproszonych szkół wyłonieni drogą losowania.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody.
5. Udział w konkursie wraz z nazwiskiem opiekuna prosimy zgłaszać do dnia 13 maja 2016r. na załączonej karcie na adres organizatora konkursu, faksem lub pocztą
e-mail: sp48 szczecin.edupage.org,
SP 48 im. WOP
ul. Czorsztyńska 35
71- 201 Szczecin , tel/ faks/ 91 48 733 03.

6. Zagadnienia dotyczące zadań konkursowych:
rodzaje odpadów i ich segregacja, zagrożenia środowiska, oznakowania ekologiczne, obszary przyrody chronionej- parki narodowe, rośliny i zwierzęta chronione w Polsce, las i jego mieszkańcy, znajomość kwiatów polskich( znanych z programu edukacji wczesnoszkolnej), quiz przyrodniczy.

Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Chrzanowska, Ewa Mazurkiewicz, Ewa Terebus

Szczecin 20.04.2016 r.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
09.05.2016

Lista załączników: