przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs dla klas III "Mistrz Pióra"

 

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS DLA KLAS III

ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 35

im.JANA PAWŁA II

,,MISTRZ PIÓRA’’

 


REGULAMIN
1. Nazwa konkursu: ,,MISTRZ PIÓRA”

2. Grupa wiekowa: uczniowie klas III.

3. Organizator : Elżbieta Gawęda, Magdalena Teska- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

4. Cele konkursu :

  • uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
  • rozbudzanie czujności ortograficznej,
  • motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.

5. Przebieg (etapy) konkursu :

  • etap I – szkolny – nauczyciel-koordynator wśród wszystkich uczniów klas III wyłania 4 reprezentantów szkoły.
  • etap II – międzyszkolny – wytypowani uczniowie piszą test w SP 35.

6.Termin konkursu :

  • do 22 kwietnia- zgłoszenie uczestnictwa szkoły drogą mailową, faxem (załącznik 1),
  • 27 kwietnia godz.10.30 spotkanie koordynatorów i uczniów w Szkole Podstawowej nr 35 (aula szkolna),
  • 4 maja - przekazanie oficjalnych wyników do szkół,
  • 13maja - finał konkursu – wręczenie statuetek, medali, dyplomów i podziękowań w Szkole Podstawowej nr 35 podczas Autorskiego Spotkania z pisarką p. Barbarą Grabarczyk oraz ze starszym kustoszem z Książnicy Pomorskiej p. Bożeną Pilczuk .

 

Spotkanie współorganizowane jest z Książnicą Pomorską w Szczecinie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dyrektor szkoły i organizatorzy

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 35 
08.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie