Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs języka angielskiego

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 w ZS 16


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 ( osobno nagradzany jest każdy poziom).
2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).
W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.


List musi mieć długość:
klasy 4: minimum 8 zdań
klasy 5: minimum 10 zdań
klasy 6: minimum 12 zdań.

Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie. Technika wykonania i zdobienia listu- dowolna.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

  • poprawność językowa, - poprawne zaadresowanie koperty, - formę pracy (list),
  • oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania, - ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające wszystkich kryteriów zostaną odrzucone.

3. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list.
4. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy sam: skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu- praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.
5. Każda szkoła dostarcza max. po 5 listów z każdego poziomu, czyli max. 15 listów na 1 szkołę.
6. Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel języka angielskiego lub wychowawca). Prace podpisane w inny sposób będą dyskwalifikowane!
7. Termin oddawania prac upływa 9 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00. Decyduje data złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora.
8. Prace proszę przekazywać wraz z listą zgłoszonych prac wypełnioną DRUKIEM, osobiście do sekretariatu ZS 16 lub Sali 110 z dopiskiem „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” lub pocztą (Zespół Szkół nr 16, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin). Prace przechodzą na własność ZS 16.
9. Uczniowie, którzy wykonają najciekawsze prace otrzymają nagrody (pierwsze 3 miejsca na każdym poziomie). Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień przez Organizatora.
10. Wyniki konkursu zostaną podane 15.12.2016r. na stronie internetowej szkoły zs16szczecin.pl oraz zostaną rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych. Wręczenie nagród odbędzie się 19.12.2016r.

W razie pytań proszę o kontakt: sylwia.grygorcewicz.zs16@gmail.com  lub tel. 537 081 939.

Koordynatorzy konkursu:
Sylwia Grygorcewicz
Patrycja Kryszałowicz
Iwona Łukaszewicz
Małgorzata Łukasik

Autor:  Zespół Szkół nr 16 
07.11.2016

Lista załączników: