przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs języka angielskiego

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 w ZS 16


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 ( osobno nagradzany jest każdy poziom).
2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).
W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.


List musi mieć długość:
klasy 4: minimum 8 zdań
klasy 5: minimum 10 zdań
klasy 6: minimum 12 zdań.

Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie. Technika wykonania i zdobienia listu- dowolna.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

  • poprawność językowa, - poprawne zaadresowanie koperty, - formę pracy (list),
  • oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania, - ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające wszystkich kryteriów zostaną odrzucone.

3. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list.
4. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy sam: skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu- praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.
5. Każda szkoła dostarcza max. po 5 listów z każdego poziomu, czyli max. 15 listów na 1 szkołę.
6. Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel języka angielskiego lub wychowawca). Prace podpisane w inny sposób będą dyskwalifikowane!
7. Termin oddawania prac upływa 9 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00. Decyduje data złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora.
8. Prace proszę przekazywać wraz z listą zgłoszonych prac wypełnioną DRUKIEM, osobiście do sekretariatu ZS 16 lub Sali 110 z dopiskiem „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” lub pocztą (Zespół Szkół nr 16, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin). Prace przechodzą na własność ZS 16.
9. Uczniowie, którzy wykonają najciekawsze prace otrzymają nagrody (pierwsze 3 miejsca na każdym poziomie). Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień przez Organizatora.
10. Wyniki konkursu zostaną podane 15.12.2016r. na stronie internetowej szkoły zs16szczecin.pl oraz zostaną rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych. Wręczenie nagród odbędzie się 19.12.2016r.

W razie pytań proszę o kontakt: sylwia.grygorcewicz.zs16@gmail.com  lub tel. 537 081 939.

Koordynatorzy konkursu:
Sylwia Grygorcewicz
Patrycja Kryszałowicz
Iwona Łukaszewicz
Małgorzata Łukasik

Autor:  Zespół Szkół nr 16 
07.11.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie