Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Wieczór z Norwegią w ZSS

 


Regulamin konkursu wiedzy o Norwegii 
„Norwegia bez tajemnic”

I. Organizator
Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22
Termin konkursu: 23 marca 2017r, godz.14:00
Konkurs „Norwegia bez tajemnic” jest integralną częścią miejskich Dni Skandynawskich, zaplanowanych w ZSS w Szczecinie pod nazwą „Wieczór z Norwegią” .

II. Założenia ogólne
1. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania kulturą skandynawską i wzbogacenie wiedzy o kulturze, historii i geografii Norwegii.
2. Uczestnicy konkursu
    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w Szczecinie.
3. Uczniowie uczestniczą w konkursie drużynowo. Każda drużyna liczy 3 osoby.

III. Zakres wiedzy
1. Geografia Norwegii (miasta, góry, rzeki, granice)
2. Mitologia nordycka – bogowie
3. Typowe kulinaria Norwegii
4. Słynni twórcy kultury – muzyka, sztuka, literatura.
5. Sportowcy (współcześni)
6. Symbole narodowe
7. Święta narodowe Norwegii
8. Ustrój państwowy

IV. Przebieg konkursu
1. Wszystkie pytania w konkursie są takie same dla każdej drużyny.
2. Pytania są czytane przez osobę prowadzącą konkurs.
3. Każda drużyna wspólnie ustala odpowiedź i zapisuje ją na karcie odpowiedzi.
4. Pierwsze miejsce zajmuje drużyna, która udzieli największą ilość poprawnych odpowiedzi.
5. Drużyny, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

V. Zgłoszenia:

1. Udział uczniów w konkursie zgłaszają nauczyciele szkół do dnia 17.03.2017r. (formularz zgłoszenia: załącznik nr 1). Dopuszczalne jest zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: anna.jastrzebska@poczta.onet.eu
2. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 

Autor:  Zespół Szkół Sportowych 
08.02.2017