przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Oświatowe decyzje w trakcie sesji

 

VI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin w głównej mierze została zdominowana przez tematy oświatowe. Szczecińscy radni podjęli m.in. stanowisko ws. sporu pomiędzy środowiskiem pracowników oświaty reprezentowanym przez związki zawodowe a Rządem RP oraz stanowisko ws. pomocy prawnej i ekonomicznej dla dyrektorów strajkujących szkół i placówek oświatowych.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta głos zabrał m.in. prezydent Piotr Krzystek, który przedstawił temat wydatków ponoszonych przez Gminę Miasto Szczecin na zadania związane z edukacją.

Szczecińskie wydatki na oświatę

Od 2004 roku, kiedy wprowadzono nowy system finansowania samorządów, Szczecin, podobnie, jak i inne jednostki samorządu terytorialnego z każdym rokiem coraz więcej dopłacają do oświaty. Gwałtowny wzrost luki finansowej nastąpił w latach 2017 i 2018 r., co bezpośrednio wiązało się z wprowadzeniem rządowej reformy systemu oświaty, która została niedoszacowana na kwoty liczone w miliardach złotych. Źle zostały wyliczone również podwyżki dla nauczycieli oraz dwukrotnie wzrosły wydatki majątkowe związane z dostosowaniem szkół do wymogów reformy. Luka finansowa oświaty w ciągu dwóch lat wzrosła do kwoty 23,45 mld zł.

Finansowanie zadań związanych z oświatą to jeden z najgorętszych tematów ostatnich tygodni. Do samorządów docierają głosy, że to właśnie one powinny wziąć na siebie w większym stopniu ciężar związany m.in. ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli. Niestety, możliwości jednostek samorządu terytorialnego nie są tak wielkie, jak mogłoby się wydawać. Jest to związane m.in. z faktem, że subwencja przekazywana przez rząd nie pokrywa w 100% wydatków na działania w sferze oświaty.

W Szczecinie, zadania związane z oświatą to największa część całego budżetu Miasta. Nakłady finansowe przeznaczane na edukację są równe sumie wydatków na 6 innych sfer budżetowych (bezpieczeństwo, gospodarka komunalna, komunikacja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, kultura oraz sport). Co roku polskie samorządy muszą dokładać własne środki do subwencji oświatowej. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat dopłaty w Szczecinie wzrosły ze 159 mln zł (28 % dopłaty) do rekordowej kwoty 213,8 mln zł (32 % dopłaty). Szacuje się, że w 2019 roku kwota ta będzie jeszcze wyższa.

Należy również pamiętać o tym, że podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2018 roku nie miała pokrycia w subwencji oświatowej. W wyniku tego działania budżety samorządów zostały dodatkowo obciążone. Szczecin na pokrycie ministerialnych podwyżek przeznaczył ponad 20 mln złotych. Obecnie, środki przekazywane Gminie Miasto Szczecin przez MEN wystarczają jedynie na pokrycie wynagrodzeń w szkołach publicznych jedynie w ok. 70 %.

Wynagrodzenia za czas strajku

Od wielu dni w przestrzeni publicznej nie ustaje również dyskusja na temat tego, czy strajkujący nauczyciele powinni otrzymać wynagrodzenie za czas, w którym nie wykonują swoich obowiązków służbowych.

W Szczecinie wynagrodzenie za czas strajku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie wypłacane, jednak środki, które miały zostać przekazane na wynagrodzenia pozostają w tzw. „budżecie oświatowym”.

Z punktu widzenia zarówno samorządu, jak i zapewne rodziców najważniejsza jest realizacja podstaw programowych, a co za tym idzie rozwój młodych mieszkańców Szczecina. W związku z tym, dyrektorom szczecińskich szkół zaproponowane zostanie zorganizowane tzw. zajęć dodatkowych, za które zapłaci Miasto. Pozwoli to na realizację podstawy programowej i tym samym sklasyfikowanie uczniów szczecińskich szkół.

Stanowiska Rady Miasta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni podjęli również dwa stanowiska związane z tematami oświatowymi.

Pierwsze z nich dotyczy sporu pomiędzy środowiskiem pracowników oświaty reprezentowanym przez związki zawodowe a Rządem RP. Drugie stanowisko Rady Miasta Szczecin dotyczy pomocy prawnej i ekonomicznej dla dyrektorów strajkujących szkół i placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje o przebiegu dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin
 

Lista załączników:

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
24.04.2019