przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Szczecin – miasto niezwykłe”

 

Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie
informuje, że w związku z trudnościami organizacyjnymi w placówkach szkolnych finał konkursu „Szczecin – miasto niezwykłe”
zaplanowany na 24.05.2019 roku odbędzie się na przełomie wrzesień – październik 2019 r. Zgłoszenia i prace przyjmowane będą do września,
a te dostarczone zgodnie z przyjętym harmonogramem będą uwzględnione. Przepraszamy za utrudnienia. Zachęcamy do udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i nowego terminu zostaną przesłane do szkół we wrześniu 2019 r. oraz będą umieszczone na portalu edukacyjnym : www.pe.szczecin.pl oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp65.szczecin.pl
 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie
ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych
z województwa zachodniopomorskiego
do wzięcia udziału w konkursie

„Szczecin – miasto niezwykłe”

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania naszym miastem i regionem, poszerzanie wiedzy na temat zabytków, ciekawych miejsc, osobliwości naszego miasta oraz wzmacnianie lokalnego patriotyzmu.

Konkurs objęty jest Mecenatem Miasta Szczecin i Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty


Konkurs „Szczecin – miasto niezwykłe” obejmuje cztery kategorie:

  • konkurs wiedzy o Szczecinie
  • konkurs plastyczny
  • konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o Szczecinie
  • konkurs literacki


organizowany jest w dwóch etapach:

I etap to eliminacje w szkołach macierzystych – wyłonienie przedstawicieli reprezentujących szkołę w wybranych kategoriach i zgłoszenie ich nazwisk organizatorom konkursu, przesłanie prac konkursowych - termin nadsyłania prac oraz zgłoszenie uczniów do konkursu wiedzy o Szczecinie do 15.05.2019 r.

II etap to finał konkursu wiedzy o Szczecinie przeprowadzony zostanie 24.05.2019 r. w siedzibie naszej placówki przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.

Wyłonienie zwycięzców w każdej z czterech kategorii i ogłoszenie wyników, pokonkursowa wystawa prac oraz gala finałowa - 24.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin znajdują się na stronie - www.sp65.szczecin.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:
Barbara Rachuta, tel. 604181688, e:mail b.rachuta@sp65.szczecin.pl


UWAGA: Terminy związane z organizacją konkursu mogą ulec zmianie
 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 65 
15.05.2019