przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Perspektywy dla CEO

Hasło „Przyszłość edukacji rolniczej i ogrodniczej w Zachodniopomorskiem” przyświecało dyskusji, która odbyła się 19 lutego 2019 roku w Centrum Edukacji Ogrodniczej. Temat przedstawiono na wielu płaszczyznach: począwszy od szkolnictwa, poprzez instytucje wspierające tę ważną gałąź gospodarki, aż po wymagania gospodarstwa rolnego w stosunku do edukacji właśnie. Pierwsza część panelu była swoistą diagnozą stanu rzeczy opisaną z perspektywy szkolnictwa średniego oraz wyższego, ośrodków badawczych, organizacji i placówek działających na rzecz rolnictwa. Prelegenci mówili o zagrożeniach, możliwościach i potrzebach tej dziedziny gospodarki, która stanowi istotną podstawę egzystencji ludzkiej. Mocno podkreślano znaczenie edukacji dla rolnictwa i potrzebie jej odbudowania na rzecz rozwoju i dobra wspólnego. Druga część panelu była racjonalną, choć niekiedy bardzo burzliwą, rozmową, w której udział wziąć mogli wszyscy zgromadzeni. Dziękujemy za otwartość, merytoryczność i różnorodność spojrzenia na temat. Szczególne podziękowania przekazujemy prelegentom, którzy zechcieli wzbogacić dyskurs o doświadczenia wynikające z codziennej pracy w branży i jej dogłębnej znajomości. Byli to:

  • dr inż. arch. Marta Kościńska,
  • mgr inż. Jan Białkowski,
  • mgr inż. Adam L. Kalinowski,
  • dr inż. Dariusz Rawicki,
  • inż. Edward Kosmal,
  • mgr inż. Paweł Janoch,
  • dr Zbigniew Muszczyński.

Widząc potrzebę spotkań, mamy nadzieję na ich cykliczność.

Zespół do spraw Promocji

Autor:  Centrum Edukacji Ogrodniczej 
01.03.2019