przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

,,Szczecin wiosną w obiektywie dzieci’’

DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH

W SZCZECINIE


Organizator:

Wychowawcy świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności fotograficznych
 • rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności
 • uwrażliwienie na piękno naszego miasta i przyrody
 • wyeksponowanie piękna Szczecina- rozwijanie patriotyzmu lokalnego

Regulamin konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III
 • każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwa zdjęcia o wymiarach
 • 13 × 18, 15 × 21, 20 × 30
 • prace oceniać będzie jury
 • każda praca powinna być podpisana - imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna, klasa i szkoła, numer telefonu, adres mail-nie podpisane prace nie biorą udziału w konkursie
 • prace należy składać do 27.04.2016 r. do świetlicy szkolnej SP nr 46
 • w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30
 • organizatorzy powiadomią uczestników o wynikach konkursu
 • zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni
 • prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane


Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem
 • pomysł
 • oryginalność
 • kreatywność

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 780088157


Serdecznie zapraszamy – wychowawcy świetlicy SP46 w Szczecinie

Elżbieta Górniewicz
Paulina Świątkowska
Halina Zamiatowska
Aleksandra Niechwiadowicz


 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 46 
06.04.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie