przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Program edukacyjny „Twoja krew, moje życie”

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim program edukacyjny „Twoja krew, moje życie” realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020” finansowany przez ministra zdrowia. Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe do wzięcia udziału w projekcie.

Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.

Zajęcia edukacyjne prowadzi, na terenie Państwa placówki, pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, oferujemy także materiały edukacyjne oraz gadżety promujące ideę honorowego krwiodawstwa. Istnieje także możliwość zaproszenie uczniów do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie lub do Mobilnego Punktu Poboru Krwi ( Ambulansu) i przybliżenia im procesu pobierania krwi.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa Państwa szkoły w projekcie drogą mailowa, na adres: rckikszn@radunix.com.pl  lub listownie, na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Al. W. Polskiego 80/82 70-482 Szczecin.

Szczegółowych informacji udziela:

1. Szkoły ponadgimnazjalne: Lek. Tadeusz Gębka , tel. 603 659 354
2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne: Justyna Gębka, tel. 723 335 334.
 

Autor:  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie  
22.09.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie