Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Program edukacyjny „Twoja krew, moje życie”

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim program edukacyjny „Twoja krew, moje życie” realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020” finansowany przez ministra zdrowia. Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe do wzięcia udziału w projekcie.

Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.

Zajęcia edukacyjne prowadzi, na terenie Państwa placówki, pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, oferujemy także materiały edukacyjne oraz gadżety promujące ideę honorowego krwiodawstwa. Istnieje także możliwość zaproszenie uczniów do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie lub do Mobilnego Punktu Poboru Krwi ( Ambulansu) i przybliżenia im procesu pobierania krwi.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa Państwa szkoły w projekcie drogą mailowa, na adres: rckikszn@radunix.com.pl  lub listownie, na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Al. W. Polskiego 80/82 70-482 Szczecin.

Szczegółowych informacji udziela:

1. Szkoły ponadgimnazjalne: Lek. Tadeusz Gębka , tel. 603 659 354
2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne: Justyna Gębka, tel. 723 335 334.
 

Autor:  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie  
22.09.2016


  •  

  •  

  •