przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs "Piramida zdrowia"

 

Zaprasza uczniów klas 4 szkoły podstawowej do udziału
w XVI edycji międzyszkolnego konkursu „PIRAMIDA ZDROWIA”
Pod honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Termin: 23.05.2019r. w godz. 10:00 – 12:30
Miejsce: aula Szkoły Podstawowej Nr 1REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Cele:
- promocja zdrowia,
- rozwijanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się,
- utrwalenie wiadomości dotyczących podziału produktów żywnościowych,
- poznanie aktualnej piramidy zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży,
- zainteresowanie dzieci problematyką zdrowia.

Metody: gry i zabawy dydaktyczne, praktyczne
Formy pracy: praca w grupach
Środki: zadania dla każdej grupy (test, piramida, tabela, etykiety produktów spożywczych, soki owocowe i warzywne)

Tematyka konkursu:

 • budowa układu pokarmowego,
 • składniki pokarmowe,
 • najnowsza piramida zdrowego żywienia,
 • choroby układu pokarmowego,
 • zdrowy styl żywienia,
 • czytanie etykiet produktów spożywczych,
 • rozpoznawanie soków owocowych i warzywnych,

 

Warunki uczestnictwa:


Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły uczniów klas IV szkół podstawowych. Szkołę może reprezentować tylko jeden zespół. Eliminacje na szczeblu szkolnym w celu wyłonienia zespołu reprezentującego szkołę opiekunowie przeprowadzają samodzielnie. Opiekunowie zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców/opiekunów ucznia na przetwarzanie danych uczestników konkursu - na załączonej Karcie Zgody (załącznik 2).

Potwierdzenie udziału w konkursie prosimy zgłaszać do 8 maja 2019r. – decyduje data wpływu - (załącznik 1) łącznie z Kartą Zgody (załącznik 2) na adres organizatora konkursu faksem lub pocztą:

Szkoła Podstawowa Nr 1
Aleja Piastów 6
70 – 327 Szczecin
Tel/fax (091) 484 35 70


W komisji konkursowej zasiądą:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły
 • nauczyciel przyrody, biologii
 • przedstawiciel szkolnego zespołu promocji zdrowia
 • nauczyciele zaproszonych szkół

HARMONOGRAM KONKURSU:

Powitanie gości, przedstawienie programu przebiegu konkursu (zadania praktyczno – teoretyczne w pierwszej części konkursu oraz quiz wśród najlepszych 4 drużyn – pytania
za 3, 4 i 5 punktów.


I ETAP

 1. Test „Czy wiesz co jesz” (Grupy otrzymują przygotowany zestaw pytań, na które w wyznaczonym czasie wspólnie odpowiadają)
 2. Przyporządkowanie produktów do piramidy. (Uczniowie otrzymują kartę pracy z narysowaną piramidą zdrowia. Ich zadaniem jest wkleić w odpowiednim miejscu przygotowane w kopercie ilustracje produktów). Jeśli na jakimś poziomie piramidy nie będzie pasujących produktów, to należy wpisać po 1 przykładzie.
 3. Czytanie etykiet produktów spożywczych. (Uczniowie otrzymują etykiety z produktów spożywczych, odczytują podstawowe informacje i interpretują je)
 4. Uzupełnianie tabeli. (Uczniowie otrzymują kartę pracy z wypisanymi składnikami odżywczymi. Zadaniem grupy jest dobrać odpowiedni fragment tekstu, mówiący w jakich produktach się znajdują oraz ich znaczenie dla organizmu)
 5. Rozpoznawanie soków. (Przed uczniami zostaje ustawiona taca z kubeczkami, w których będą soki owocowe i warzywne. Każdy kubeczek będzie miał przyporządkowaną liczbę. Zadaniem uczestników będzie rozpoznać z jakiego owocu/warzywa jest sok i zapisać odpowiedzi)

II ETAP

Ogłoszenie wyników i zaproszenie do finału. Kolejni reprezentanci drużyn podchodzą do stolika jury, losują wybrane dla siebie pytanie (za 3, 4 lub 5 punktów) i udzielają odpowiedzi.
Komisja zlicza punkty. Jeżeli zestaw trzech pytań nie rozstrzygnie konkursu – uczestnicy otrzymują pytania od komisji.

Podsumowanie, ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród zwycięskim drużynom i pozostałym uczestnikom.
 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 1 
08.05.2019