przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii - warsztaty


 

Tytuł szkolenia- warsztaty:

,, Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii’’

 


Obszar edukacji – biologia
Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej;
Termin szkolenia – 28.02.2018r. godz. 16.30- 19.30;
Miejsce szkolenia – ZSO nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 9 (parter)

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • wskazuje na znaczenie aktywnych form – gier w nauczaniu biologii;
  • sporządza mapę mentalną i ,,rybi szkielet’’ dotyczącą klasyfikacji chorób człowieka;
  • sporządza schemat cyklu rozwojowego wybranego mszaka i paprotnika;
  • przyporządkowuje enzymy do odcinków przewodu pokarmowego;
  • sporządza schemat budowy wirusa;
  • opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 3

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :
Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Osoba prowadząca szkolenie:
Bożena Dąbrowska - Raszkowska


Zgłoszenia indywidualne i grupowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
09.01.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie