przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczecińska szkoła. Zadbać o emocje młodych

- Po trudnych pandemicznych, „odizolowanych” miesiącach musimy zaopiekować się młodymi. Musimy być wyrozumiali dla nauczycieli. Potrzeba nam wszystkim czasu i dystansu, aby zrozumieć, że przyszłość zależy od naszego nastawienia i konkretnych działań, a debata o oświacie i życiu szkół dopiero się rozpoczyna – mówi w końcówce roku szkolnego Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Szczecin jako pierwszy w Polsce, rusza z indywidualnymi postcovidowymi testami psychologicznymi licealistów. Pilotaż będzie przeprowadzony jeszcze przed końcem bieżącego roku szkolnego. Weźmie w nim udział nawet tysiąc szczecińskich licealistów. Badanie przeprowadzi firma Profi Competence Europe Sp. z o.o.

- Jako szczecińska firma cieszymy się, że możemy zacząć badania w naszym rodzinnym mieście, tym bardziej, że skala zainteresowania w całej Polsce jest ogromna, a w kolejce ustawiają inne miasta – mówi Sylwia Majewska - prezes firmy Profi Competence Europe.

Wnioski z tego badania, jak i z realizowanej wcześniej przez Uniwersytet Szczeciński w szkołach podstawowych, „diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli szkół w przededniu powrotu do edukacji bezpośredniej”, posłużą do wypracowania rekomendacji przed nowym rokiem szkolnym.

- Z niepokojem słucham, co mówią eksperci o kondycji psychicznej młodych ludzi. Słyszę to zresztą od samych uczniów. Wniosek jest jeden - musimy zaplanować wsparcie dla młodzieży, nauczycieli, a także zadbać o relacje z rodzicami. To dla mnie priorytet – mówi prezydent Szczecina.

Trwająca od kilkunastu miesięcy pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ nie tylko na wiele dziedzin codziennego życia, ale przede wszystkim na ludzi i relacje pomiędzy nimi. Obostrzenia, ograniczenie kontaktów oraz zdalna praca i nauka to tylko niektóre aspekty, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Zmiana trybu nauki na „wirtualny”. Przeniesienie wielu aktywności do Internetu. Brak spotkań… To tylko kilka powodów przez które ucierpiały tak ważne i jednocześnie niezwykle delikatne relacje rówieśnicze. Dziś wiadomo, że całe środowisko oświaty, ale przede uczniowie i młodzież wymagają szczególnej uwagi i wsparcia.

Dzięki odpowiedziom na pytania testowe, uczniowie i ich rodzice otrzymają indywidualny, zakodowany raport opisujący stan emocjonalny, wskazujący na mocne i słabe strony oraz obszary do doskonalenia. Z kolei anonimowe, zbiorcze zestawienia trafią do wychowawców klas, dyrekcji szkół oraz szczecińskiego magistratu. Wszystko po to, by zidentyfikować stan emocjonalny młodzieży oraz zaplanować wsparcie psychologiczne dla uczniów. Jeszcze do końca trwającego roku szkolnego szczecińska firma Profi Competence Europe Sp. z o.o. przeprowadzi testy wśród młodzieży.

- Osobiście rozmawiałem z uczniami, którzy jasno i wyraźnie mówili o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Ten pilotaż to odpowiedź na to, co usłyszałem podczas spotkań. To pierwszy krok do tego, aby sprawdzić jaki pandemia i praca zdalna wpłynęła na młodzież. Robimy to jednak przede wszystkim po to, by wiedzieć jak zaopiekować się młodymi szczecinianami. Myślę, że pozyskana dzięki tym badaniom wiedza będzie przydatna uczniom i ich rodzicom, a zbiorcze wyniki pozwolą nam zaplanować dalsze działania – tłumaczy Piotr Krzystek.

Jak już wspomniano, uruchamiane w przyszłym tygodniu badania testowe to nie jedyne działanie Szczecina w postcovidowej rzeczywistości. We współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Miasto przeprowadziło w szkołach podstawowych „diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli szkół w przededniu powrotu do edukacji bezpośredniej”. Dzięki tym badaniom, możliwe będzie m.in. dokładne określenie potrzeb środowiska szkolnego, które nie były zaspokajane w okresie zdalnego nauczania. Dodatkowo, uzyskane wyniki pozwolą na określenie takiego sposobu organizacji pracy szkoły, by pomóc uczniom ponownie wejść w tryb nauki stacjonarnej oraz uzupełnić braki, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację głównych założeń edukacyjnych.

Wnioski z obu badań będą analizowane podczas wakacji, tak aby przed nowym rokiem szkolnym przygotować rekomendacje do organizacji zajęć i pracy z uczniami. 

Autor:  Centrum Informacji Miasta 
18.06.2021
Zaprojektuj przyszłość miasta - Szczeciński Budżet Obywatelski 2023