przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs "Moja bezpieczna dzielnica”

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół nr 9 w Szczecinie, ul. Ks. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin, e-mail: zs9@miasto.szczecin.pl

II. Cel i przedmiot konkursu:

1. Promowanie swojej dzielnicy i miejsc bliskich i bezpiecznych uczniom.
2. Ukazanie przez uczestnika konkursu miejsc w dzielnicy godnych polecenia.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów własnym regionem.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół nr 9 w Szczecinie.
2. Konkurs ma zasięg miejski i może do niego przystąpić nieograniczona liczba uczestników.
3. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
4. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy z wykorzystaniem różnych środków wyrazu - praca plastyczna, komiks, film, teledysk, album, prezentacja multimedialna, kolaż, fotografia, plakat, prezentacja w programie Scratch, itp.
2. Praca powinna być wypowiedzią uczestnika konkursu na temat miejsc w dzielnicy, w której mieszka lub uczy się uczestnik konkursu godnych polecenia i bezpiecznych (np. placów zabaw, boisk, klubów, bibliotek, zabytków, miejsc spotkań, itp.)
3. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić wykonaną ręcznie pracę plastyczną lub pracę wykonaną za pomocą technik cyfrowych.
4. Uczestnicy konkursu podzieleni są na grupy wiekowe: - szkoła podstawowa – klasy 4 - 6 i gimnazjum.
5. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
6. Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę.
7. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana, tzn. posiadać tytuł, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu, rok urodzenia, klasę, którą reprezentuje oraz nazwę i adres szkoły lub placówki.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Przygotowane prace (na papierze lub na płycie CD) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku, na adres:
· Zespół Szkół nr 9 w Szczecinie, ul. Ks. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
· estetyka wykonania projektu
· pomysłowość
· zgodność z tematem

VI. Ocena prac konkursowych:

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły: www.zs9szczecin.szkolna.netOrganizatorzy:
Jolanta Merder – Kalisiewicz
Anna Krawczyk

Autor:  Zespół Szkół nr 9 
10.11.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie