przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - relacja z etapu okręgowego

 W dniu11 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się okręgowy etap  XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada ma na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocji zdrowia. W tym roku tematyką wiodącą są: „Produkty mleczne – technologia i rola w żywieniu”. W rywalizacji wzięło udział 43 uczniów ze szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

 

Nad przebiegiem eliminacji, jak co roku, czuwała komisja w składzie:

 dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. ndzw. ZUT - przewodniczący,

dr inż. Grzegorz Szczepanik - zastępca przewodniczącego wizytator Kuratorium Oświaty,

mgr inż. Bogusława Pęciak– nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZS Nr 6,

 dr n. med. Adam Grzegrzółka – dyrektor i nauczyciel biologii w ZS Nr 6, sekretarz

 oraz 4 wylosowanych nauczycieli z uczestniczących szkół:

mgr Bogumiła Czarnecka-Mrozik (IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie),

mgr Janusz Kwiatkowski (Technikum Nr 2 w ZSE w Gorzowie Wielkopolskim),

mgr inż. Marzena Przybyłka-Siwek  (Technikum Nr 3 w ZSG w Gorzowie Wielkopolskim),

mgr Ireneusz Parszczyński (Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie)

mgr Jolanta Stasiak (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie).  

 

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w etapie centralnym Olimpiady, trzeba było uzyskać co najmniej 80 % możliwych do zdobycia punktów (minimalna liczba punktów decydująca o wpisaniu na listę kandydatów do etapu centralnego wynosiła 6).

Najlepszymi uczestnikami okręgowego etapu XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zostali:

I miejsce – Michał Milczarek, uczeń I  Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku  – 84 pkt., 

II miejsce – Justyna Drapała, uczennica I  Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku  – 74 pkt., 

III miejsce – Krzysztof Przesmycki, uczeń Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim – 71 pkt.,

      W trakcie trwania eliminacji, dla opiekunów i młodzieży zorganizowano wykłady poprowadzone przez pracowników uczelni wyższych Szczecina i Poznania:

  • "Innowacyjne przetwory mleczarskie”-dr inż. Katarzyna Skryplonek – Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka” -   prof. dr hab. Józef Korczak - z-ca przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Nagrody dla laureatów I, II i III miejsca ufundowali: Ministerstwo Edukacji NarodowejDyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie. Nagrodę dla laureata I miejsca ufundowała Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a współorganizatorem: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Drobne upominki dla wszystkich uczestników ufundowała Prodziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego orazfirma „Aka” Sp. z.o.o. Koszalin.

Autor:  Zespół Szkół Nr 6 
25.01.2019