przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy

CELE KONKURSU

Uczeń:

 1. Rozwija motywację do zdobywania wiedzy ekologicznej i przyrodniczej.
 2. Nabywa i utrwala wiadomości o otaczającym środowisku.
 3. Dostrzega otaczające go zjawiska przyrodnicze i związane z ochroną środowiska.
 4. Potrafi odróżnić zachowania proekologiczne od szkodliwych dla środowiska.
 5. Wykazuje wrażliwość na los roślin i zwierząt.
 6. Zna zasady segregacji odpadów bytowych.
 7. Rozumie współzależność człowieka i środowiska. 8. Dba o środowisko w zakresie lokalnym i globalnym.
 8. Wykorzystuje umiejętności i talenty plastyczne lub literackie do szerzenie wiedzy proekologicznej.
   

ZASADY KONKURSU

I.TERMIN KONKURSU
: 22 kwietnia 2016 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 6 maja 2016 r.

II. ORGANIZACJA KONKURSU:

1. Uczestnicy konkursu to uczniowie klas I-VI.
2. Zakres i formy prac:

 • krótka forma fabularna
 • komiks
 • zagadki, rymowanki, wiersze
 • hasła lub sentencje promujące ekologię
 • gry planszowe
 • listy i apele (Ziemi) do jej mieszkańców (dzieci)
 • gazetki
 • wywiady
 • cykle fotografii
 • plakaty.

Przykłady zagadnień – pytań, które mogą być inspiracją przy tworzeniu prac:

 1. Czy człowiek może zmienić wygląd krajobrazu?
 2. Dlaczego ziemia jest smutna?
 3. Czym jest dla nas Ziemia?
 4. Za co kochamy naszą planetę?
 5. Jak Ty możesz ratować swoją planetę?
 6. Co to znaczy postępować zgodnie z naturą?
 7. Jak możesz wpłynąć na ochronę środowiska w swoim regionie?
 8. Co według Ciebie znaczy być eko-przyjacielem?
 9. Jakie działania eko dostrzegasz w środowisku lokalnym?

3. Przebieg:
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 22 kwietnia 2016 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Złotowska 86
71-793 Szczecin
Z dopiskiem „EKO-PRZYJACIEL” - konkurs

4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • estetyka i oryginalność prac,
 • pomysłowość i kreatywność w stosowaniu różnych technik, dzięki którym treści nie nużą odbiorców,
 • poprawność językowa,
 • różnorodność przedstawionego materiału,
 • swoboda wypowiedzi plastycznej, literackiej lub dziennikarskiej

5. Nad przebiegiem konkursu czuwa 3-osobowe jury:

 • Beata Bartoszewicz
 • Małgorzata Hełmecka-Malarz
 • Anna Rachwał

6. Twórczość uczniów będzie oceniana w dwóch kategoriach wiekowych:
- kl. I-III
- kl. IV-VI

w ramach podziału na prace:
- dziennikarsko-literackie
- plastyczno-fotograficzne

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.
Informacji udziela koordynator i organizator konkursu:
Anna Rachwał,
tel. 602-707-558

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 7 
30.03.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie