przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczyna nabór

W poniedziałek, 16 maja rusza system internetowej rejestracji kandydatów. Na chętnych do studiowania na ZUT czeka ponad 2,5 tys. wolnych miejsc, 47 kierunków, w tym dwie nowości.

Zapisy i rekrutacja z wykorzystaniem systemu informatycznego IRK

Zapisy na studia prowadzone są dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest założenie indywidualnego konta w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Aby kandydat mógł rozpocząć naukę jako student musi najpierw m.in. uzupełnić dane, wprowadzić informacje dot. swojego wykształcenia, wybrać kierunek studiów (max. 3), wnieść opłatę rekrutacyjną. Rejestracja kandydatów odbywać się będzie w terminie 16 maja – 17 lipca.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie oficjalnych wyników rekrutacji. Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 12 lipca. Jeśli na koncie kandydata pojawi się status zakwalifikowany do przyjęcia na studia, to do 22 lipca musi zebrać komplet wymaganych dokumentów i dostarczyć go do właściwej komisji rekrutacyjnej. Dopiero po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji na koncie kandydata pojawi się status przyjęty.

Rekrutacja krok po kroku

Ważne daty

 

Przyszłość zaczyna się na ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma wyjątkowy profil - to jedyna uczelnia w kraju, która powstała w wyniku połączenia specjalizacji technicznej i przyrodniczej.

Od 13 lat nasz uniwersytet łączy w sobie 2 specjalizacje, które są dziś kluczowe dla przyszłości gospodarki i społeczeństwa.

ZUT proponuje na nowy rok akademicki 47 kierunków studiów m.in.: informatykę, architekturę, kynologię, budownictwo, ekonomię, automatykę i robotykę, mechatronikę, odnawialne źródła energii, mikrobiologię. Dodatkowo wśród studiów w języku angielskim znajdziemy: economics, aqauculture and fisheries, chemical engineering, materials science and engineering.

Wszystkie informacje o studiowaniu na ZUT zebrane są w jednym miejscu. Po wejściu na stronę http://www.1cel.zut.edu.pl/ kandydat znajdzie m.in. szczegóły nt. wybranego przez siebie kierunku, przykładowych przedmiotów, procesu rekrutacji, możliwości i szans po ukończeniu studiów.

 

Dwie nowości!

W ofercie edukacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na nowy rok akademicki pojawiły się dwie nowości – bezpieczeństwo techniczne oraz inżynieria w medycynie.

Kandydaci, którzy wybiorą bezpieczeństwo techniczne, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji urządzeń i instalacji technicznych. W przyszłości będą potrafili oceniać stan i warunki bezpieczeństwa, wykonywać analizy ryzyka, na podstawie których dobiorą właściwe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w działach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

Kolejną nowością jaką proponuje uniwersytet jest inżynieria w medycynie, która odpowiada na współczesne wyzwania związane z projektowaniem nowych technologii inżynierskich w obszarze medycyny. W przyszłości, absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w koncernach produkujących sprzęt medyczny, jednostkach badawczo-rozwojowych skupionych nad rozwojem technologii w obszarze medycznym. Wiedza i praktyczne umiejętności naszych inżynierów będą szczególnie cenione tam, gdzie stawia się na innowacyjność.

 

Fot. Rekrutacja_01,02,03,04,05 - Aurelia Kołodziej

Fot. Rekrutacja_06,07 - Michał Dolata

Autor:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
16.05.2022