przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs językowy dla gimnazjalistów

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZCZECIŃSKICH GIMNAZJÓW

„KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE BEZ TAJEMNIC”


CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim oraz kulturą krajów niemieckojęzycznych.
 • Motywowanie uczniów do nabywania swojej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
 • Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 • Stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkim uczniom gimnazjów bez względu na stopień opanowania przez nich języka.


ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III gimnazjum.
 • Uczeń rozwiązuje test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi ,zapoznaje się z informacjami, które wcześniej otrzymają. Zagadnienia konkursu stanowi załącznik nr 2.
 • Konkurs odbędzie się w języku polskim(ewentualnie niektóre nazwy, np. typowych potraw, nazwy geograficzne lub zespoły muzyczne podane są w języku niemieckim).
 • Konkurs obejmuje jeden etap – forma pisemna – 60 minut.
 • Każdy uczestnik otrzyma nagrodę w postaci dyplomu, 3 pierwsze miejsca zdobędą nagrody rzeczowe.
 • Konkurs odbędzie się 8 listopada 2016 r. ( wtorek ) o godz. 13.10 w sali 117 w Zespole Szkół nr 8
 • Ilość zgłoszonych uczniów ze szkoły – bez ograniczeń


WYNIKI KONKURSU:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 listopada. Lista laureatów i finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowe szkoły ZS nr 8. Nagrody zostaną wręczone po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z opiekunem młodzieży gimnazjum. Skontaktujemy się w nauczycielami – opiekunami.

 


KONTAKT:
Organizator konkursu
ZS nr 8
Al. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin
Tel. 91 433 72 40 fax. +48 (91) 43 43 721
sekretariat@zs8.szczecin.pl


Organizatorki – nauczycielki j. niemieckiego
Olimpia Bednarczyk , Marta Koguciuk


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSZĘ PRZESŁAC DO 04.11.2016 r. NA ADRES SZKOŁY LUB NA FAX.

ZAŁĄCZNIKI:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • ZAGADNIENIA TEMATYCZNE
   
Autor:  Zespół Szkół nr 8 
20.09.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie