Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs językowy dla gimnazjalistów

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZCZECIŃSKICH GIMNAZJÓW

„KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE BEZ TAJEMNIC”


CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim oraz kulturą krajów niemieckojęzycznych.
 • Motywowanie uczniów do nabywania swojej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
 • Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
 • Stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkim uczniom gimnazjów bez względu na stopień opanowania przez nich języka.


ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III gimnazjum.
 • Uczeń rozwiązuje test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi ,zapoznaje się z informacjami, które wcześniej otrzymają. Zagadnienia konkursu stanowi załącznik nr 2.
 • Konkurs odbędzie się w języku polskim(ewentualnie niektóre nazwy, np. typowych potraw, nazwy geograficzne lub zespoły muzyczne podane są w języku niemieckim).
 • Konkurs obejmuje jeden etap – forma pisemna – 60 minut.
 • Każdy uczestnik otrzyma nagrodę w postaci dyplomu, 3 pierwsze miejsca zdobędą nagrody rzeczowe.
 • Konkurs odbędzie się 8 listopada 2016 r. ( wtorek ) o godz. 13.10 w sali 117 w Zespole Szkół nr 8
 • Ilość zgłoszonych uczniów ze szkoły – bez ograniczeń


WYNIKI KONKURSU:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 listopada. Lista laureatów i finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowe szkoły ZS nr 8. Nagrody zostaną wręczone po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z opiekunem młodzieży gimnazjum. Skontaktujemy się w nauczycielami – opiekunami.

 


KONTAKT:
Organizator konkursu
ZS nr 8
Al. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin
Tel. 91 433 72 40 fax. +48 (91) 43 43 721
sekretariat@zs8.szczecin.pl


Organizatorki – nauczycielki j. niemieckiego
Olimpia Bednarczyk , Marta Koguciuk


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSZĘ PRZESŁAC DO 04.11.2016 r. NA ADRES SZKOŁY LUB NA FAX.

ZAŁĄCZNIKI:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • ZAGADNIENIA TEMATYCZNE
   
Autor:  Zespół Szkół nr 8 
20.09.2016

Lista załączników: