przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zaproszenie na cykl spotkań "Bezpieczna szkoła – bronię siebie – bronię innych"

Coraz częściej słyszymy o przemocy w szkole, ale czy wiemy, jak sobie z nią radzić? Projekt BEZPIECZNA SZKOŁA – BRONIĘ SIEBIE – BRONIĘ INNYCH to cykl spotkań terapeutycznych dla dzieci, na których nauczą się metod komunikacji w odpowiedzi na zachowania agresywne oraz solidarności i poczucia odpowiedzialności za siebie oraz innych.

Uczestnictwo w projekcie nie wiąże się z żadnymi opłatami, ponieważ to zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozpoczęcie cyklu spotkań 1 września (sobota) i zakończenie październik 2018.
Godziny: 11.00-13.00
Zapraszamy dzieci w wieku od 10-13 lat ze Szczecina oraz powiatów: policki, stargardzki, goleniowski, gryfiński.

PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU NA ADRES E-MAIL: dzieci@fundacjahalo.pl lub pod numerem telefonu 517 262 534

Na pierwsze spotkanie zapraszamy do Inkubatora Kultury, ul. Woj. Polskiego 90 w Szczecinie, 1 września, na godz. 11.00

Cel główny spotkań terapeutycznych to: wykształcenie bezpiecznych więzi grupowych opartych na samoakceptacji, wzmacnianie własnej oceny i poczucia własnej skuteczności.

Ukończenie programu wzmocni w dzieciach postawy do osiągnięcia przyszłych celów, pozytywnego odbioru środowiska szkolnego, dużą uwagę przywiązując do zawiązywania więzi w grupie.

Inicjatywa pozwoli dzieciom na wytworzenie bezpiecznych więzi grupowych opartych na samoakceptacji, metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odpowiedzi na zachowania agresywne, doświadczenia właściwych relacji społecznych, udoskonalenia samoświadomości emocjonalnej i mowy ciała. Dzieci zwiększają swoje kompetencje społeczne, wdrażają umiejętności adaptacyjne i na bieżąco rozwiązują problemy.

Prowadząca grupę – Agnieszka Strzelec – psycholog i psychoterapeuta.

Nie daj się – pomóż sobie, pomóż innym!

Agnieszka Tomaszewska, Prezes Fundacji 

Autor:  Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO 
21.08.2018