przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 28.11.2018r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przybyłych gości przywitał Pan Bogusław Nowak - Dyrektor ZS Nr 2, a szkolenie uroczyście otworzyła Pani Urszula Berlińska - Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego. W szkoleniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy ze szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego. Prelekcje wygłosili: Pani Monika Piątkowska "Przepisy prawa regulujące pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkołach i placówkach", Pan Mirosław Boczar "Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkoły w zakresie wzajemnej współpracy", Pani Teresa Mamos "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach - zadania pracowników szkoły i placówki".
 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
29.11.2018