przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs na esej pn.,, „Sybir, jaki zapamiętałem – wspomnienia dorosłych już dzieci”

pn.,, „Sybir, jaki zapamiętałem – wspomnienia dorosłych już dzieci” na podstawie zebranych informacji np. wywiad, literatura, film itp.

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I. ORGANIZATOR: Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu
Współorganizator: Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza w Kołobrzegu
Szkołą Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kołobrzegu
Konkurs realizowany jest w ramach zadania ,,Sybiracka stacja pamięci„ dofinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
II. ADRESACI KONKURSU

Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości.

Więcej infrormacji w załączniku.

Autor:  Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu 
12.05.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie