przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Młodzieżowa Akademia Medyczna PUM

VI edycja MAM PUM - rok szkolny 2014/2015

Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM, to unikatowy program edukacyjny skierowany do uczniów, którzy marzą o studiach medycznych lub po maturze chcą kontynuować naukę na kierunkach pokrewnych. Celem jedynego tego typu projektu w kraju jest między innymi popularyzacja wiedzy o zdrowiu, integracja abiturientów ze środowiskiem akademickim, pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, promocja najlepszej na Pomorzu Zachodnim wyższej uczelni – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki i podjęcia pracy zawodowej w Szczecinie.

Absolwenci otrzymają certyfikat akademii, a ponadto na świadectwie ukończenia liceum zostanie umieszczony wpis potwierdzający otrzymanie certyfikatu MAM PUM wraz z jego numerem.

Bezpłatne zajęcia z udziałem najwybitniejszych naukowców PUM odbywają się w roku akademicki 2014/2015 raz w miesiącu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
 

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach MAM PUM określone w Porozumieniu z 19 listopada 2009 roku, które Akademię powołało do życia.
Jego sygnatariuszami są: Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Szczecin oraz Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Brusa jako koordynator Projektu i jego realizator.


.
 

Lista załączników:

Autor:  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  
17.07.2014